جامعیت مقاله رعایت نشده است
کیفیت پژوهش پایین است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابن ندیم

از دانشنامه‌ی اسلامی
(تغییرمسیر از ابن نديم)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از فرهنگ معارف و معاریف است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


محمد بن ابى يعقوب اسحاق النديم معروف به ابن النديم از علماى قرن چهارم هجرى در بغداد به دنيا آمده و در سال 385 از دنيا رفته.

از مؤلفات او كتاب «الفهرست الفهرست ابن ندیم» است كه گنجينه اى است شامل تمام كتب مؤلفه و منقوله عالم اسلامى تا اواخر قرن چهارم و همچنين شرح حال مؤلفين و نقله و بسى فوايد ديگر چون تفصيل اديان و مذاهب گذشتگان و ملل و نحل سالفه.

وى شيعى مذهب بوده و گويند كه در اصول اعتقاديه به مذهب اعتزال گرايش داشته است. (لغتنامه دهخدا)

منابع

سيد مصطفى حسينى دشتى، معارف و معاریف.