آیه 223 سوره بقره

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مشاهده آیه در سوره

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

مشاهده آیه در سوره


<<222 آیه 223 سوره بقره 224>>
سوره : سوره بقره (2)
جزء : 2
نزول : مدینه

ترجمه های فارسی

زنان شما کشتزار شمایند، پس (برای کشت فرزند صالح) بدانها نزدیک شوید هرگاه (مباشرت آنان) خواهید، و چیزی برای خود پیش فرستید و خدا ترس باشید و بدانید که محققا نزد خدا خواهید رفت. و (ای رسول) اهل ایمان را بشارت ده.

زنان شما کشتزار شمایند، هر زمان و هر کجا که خواستید به کشتزار خود در آیید. و [با رعایت حقوق یکدیگر، و حفظ عفت و پاکی، در سایه زناشویی و تولید نسلی پاک و شایسته و صالح، خیر و ثوابی] برای خودتان پیش فرستید، و از خدا پروا کنید، و بدانید که او را ملاقات خواهید کرد، و مؤمنان را بشارت ده.

زنان شما كشتزار شما هستند. پس، از هر جا [و هر گونه‌] كه خواهيد به كشتزار خود [در]آييد، و آنها را براى خودتان مقدم داريد، و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ديدار خواهيد كرد، و مؤمنان را [به اين ديدار] مژده ده.

زنانتان كشتزار شما هستند. هر جا كه خواهيد به كشتزار خود درآييد. و براى خويش از پيش چيزى فرستيد و از خدا بترسيد و بدانيد كه به نزد او خواهيد شد. و مؤمنان را بشارت ده.

زنان شما، محل بذرافشانی شما هستند؛ پس هر زمان که بخواهید، می‌توانید با آنها آمیزش کنید. و (سعی نمائید از این فرصت بهره گرفته، با پرورش فرزندان صالح) اثر نیکی برای خود، از پیش بفرستید! و از خدا بپرهیزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مؤمنان، بشارت ده!

ترجمه های انگلیسی(English translations)

Your women are a tillage for you, so come to your tillage whenever you like, and send ahead for your souls, and be Godwary, and know that you will encounter Him; and give good news to the faithful.

Your wives are a tilth for you, so go into your tilth when you like, and do good beforehand for yourselves, and be careful (of your duty) to Allah, and know that you will meet Him, and give good news to the believers.

Your women are a tilth for you (to cultivate) so go to your tilth as ye will, and send (good deeds) before you for your souls, and fear Allah, and know that ye will (one day) meet Him. Give glad tidings to believers, (O Muhammad).

Your wives are as a tilth unto you; so approach your tilth when or how ye will; but do some good act for your souls beforehand; and fear Allah. And know that ye are to meet Him (in the Hereafter), and give (these) good tidings to those who believe.

معانی کلمات آیه

حرث: كشت و كاشتن. مراد از آن در آيه معناى اول است.[۱]

نزول

محل نزول:

این آیه در مدینه بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نازل گردیده است. [۲]

شأن نزول:

«شیخ طوسی» گويند: اين آيه رد بر يهود است كه معتقد بودند هر كس با زن خود در قبل و فرج او از پشت سر وطى بنمايد، فرزندى كه از او متولد مي‌شود. احول (لوچ) خواهد گرديد و خداوند عقيده آن‌ها را تكذيب نمود. چنان كه ابن عباس و جابر روايت نموده اند و اصحاب ما نيز آن را ذكر نموده اند.[۳]

حسن بصرى گويد: يهود معتقد بودند كه جماع با زنان در حال ايستاده زشت است خداوند با نزول اين آيه مباح بودن آن را آشكار فرمود به شرط اين كه در فرج زنان باشد[۴][۵].[۶]

تفسیر آیه

تفسیر نور (محسن قرائتی)


«223» نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ‌

زنان شما كشتزار شمايند، هرجا وهرگاه كه بخواهيد، به كشتزار خود درآييد (وبا آنان آميزش نمائيد) و (در انجام كار نيك) براى خود، پيش بگيريد واز خدا پروا كنيد وبدانيد كه او را ملاقات خواهيد كرد، وبه مؤمنان بشارت ده.

نکته ها

در اين آيه، زنان به مزرعه و كشتزارى تشبيه شده‌اند كه بذر مرد را در درون خود پرورش داده و پس از 9 ماه، گل فرزند را به بوستان بشرى تقديم مى‌كنند. همچنان كه انسان، بدون كشت و مزرعه از بين مى‌رود، جامعه بشرى نيز بدون وجود زن نابود مى‌گردد.

جلد 1 - صفحه 350

زنان وسيله‌ى هوسبازى نيستند، بلكه رمز بقاى نسل بشر هستند. پس لازم است در آميزش جنسى، هدف انسان توليد يك نسل پاك كه ذخيره قيامت است باشد و در چنين لحظات و حالاتى نيز هدف مقدّسى دنبال شود. جمله‌ى‌ «وَ اتَّقُوا اللَّهَ» هشدار مى‌دهد كه از راههاى غير مجاز، بهره جنسى نبريد و به نحوى حركت كنيد كه در قيامت سرافراز باشيد و اولاد و نسلى را تحويل دهيد كه مجسمه‌ى عمل صالح و خيرات آن روز باشند.

پیام ها

1- همسر مناسب همچون مزرعه‌ى مناسب است و سلامت بذر، شرط توليد بهتر است. «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ»

2- بذر و زمين، هر دو در توليد نقش مهمّى دارند. زن و مرد نيز در بقاى نسل آينده نقش اساسى دارند. «حَرْثٌ لَكُمْ»

3- در كنار ممنوعيّت‌هاى موسمى، بهره‌گيرى‌هاى دراز مدّت است. در آيه قبل فرمود: «فَاعْتَزِلُوا» در اين آيه مى‌فرمايد: «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ»

4- در آميزش، مرد بايد به سراغ زن برود. «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ»

5- غرائز نيز بايد جهت خدايى بگيرند. اگر هدف از آميزش، فرزندانى پاك و ذخيره قيامت باشد، آن نيز رنگ الهى مى‌گيرد. «قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ»

در صحيح بخارى آمده است: اولياى خدا در آميزش قصد مى‌كنند كه صاحب فرزندانى جهادگر شوند.

6- اگر نسل پاك تحويل دهيد، خودتان بهره‌مند خواهيد شد. «قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ»

7- زن، نه كالاست و نه منشأ تاريكى، بلكه او بنيان‌گذار آبادى‌ها و سرمايه‌گذار تاريخ و فرستنده هداياى اخروى است. «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ»

8- در مسائل جنسى، تقوا را مراعات كنيد. «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ... وَ اتَّقُوا اللَّهَ»

9- خواسته‌هاى نفسانى بايد با تقوا كنترل شود. «أَنَّى شِئْتُمْ ... وَ اتَّقُوا اللَّهَ»

10- ايمان به آخرت، بهترين وسيله‌ى رسيدن به تقوا مى‌باشد. «اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ»

تفسير نور(10جلدى)، ج‌1، ص: 351

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)

«1» منهج الصادقين، جلد 2، صفحه 4.

تفسير اثنا عشرى، ج‌1، ص: 399

شأن نزول: در كتاب تهذيب- از حضرت رضا عليه السّلام مروى است كه يهود مى‌گفتند: هرگاه مرد اتيان‌ «1» نمايد زن را از پشت او، بچه احول خارج شود؛ آيه شريفه نازل شد: «2» نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ‌: زنان شما موضع كشت و محل زرع و منبت اولادند.

فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‌: پس بيائيد به كشت زار خود به هر طريق كه خواهيد. اين كلام كنايه است. چه زن را تشبيه فرموده به مزرعه و مرد را به زارع، و اولاد را به زرع. (بيان و تفصيل اين مسئله راجع به فتواى مجتهد مقلد مى‌باشد و در رسائل عمليه عنوان فرموده‌اند) مجمل فرمايشات خاصه دو قول است: 1- حرمت. 2- كراهت شديده.

تبصره: اين مطلب محقق است كه احكام شرعيه به اعتبار موضوعات و عناوين مختلفه حكمش تغيير نمايد، و لذا ممكن است يك موضوع به سبب عناوين خارجيه احكام خمسه تكليفيه بر او تارى گردد از واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح. از اين قبيل موارد بسيار، و شخص فطن را تدبر در موضوعات مختلفه هشيار گرداند. بنابراين جعل نكاح نه فقط براى اعمال شهوت باشد بلكه عمده در آن به جهت بقاى نسل و كثرت گوينده كلمه توحيد باشد؛ و لذا فرمود حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: نكاح كنيد، پس بدرستى كه من مباهات نمايم روز قيامت به بسيارى امت خود بر ساير امتها اگرچه به سقط باشد. «3» پس تكرار و اصرار بدين عمل (مجامعت دبر) و اعمال شهوت بدين طريق به خيالات فاسده شيطانيه بالاخره منجر شود به تعطيل سنت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سد ايلاد نسل توحيدى و منع ايجاد مولود اسلامى، و اين ملازمه دارد با اتباع بدعتى و

«1» اتيان: آمدن، آرميدن با زن.

«2» تهذيب الاحكام، جلد هفتم، صفحه 460، حديث 49

«3» المحجة البيضاء، جلد سوّم، صفحه 53.

تفسير اثنا عشرى، ج‌1، ص: 400

ترك سنتى؛ و البته چون موضوع تغيير پيدا كرد، حكمش تغيير خواهد نمود، و عاقل لبيب را اين مطلب ظاهر و هويداست.

وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ‌: و مقدم داريد براى نفسهاى خود آنچه ذخيره شما باشد در آخرت. مفسرين را در اين اقوالى است:

1- زن صالحه به نكاح درآوريد تا فرزند حسنه و شايسته از او پيدا شود.

و از حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مروى است كه: مؤمن وقتى فوت شود، عمل او منقطع گردد مگر سه چيز: فرزند صالح كه دعا نمايد براى او، و صدقه جاريه كه از او بماند، و علمى كه مردم از آن بهره‌مند شوند. «1» 2- كسب عمل صالح كنند تا به سبب آن به فيوضات نامتناهى نائل شوند.

3- مراد اولادى است كه باقى نماند كه شفيع شخص باشد. و از حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مروى است: هر كه پيش فرستد از خود سه فرزند را مسّ نكند آتش جهنّم او را مگر به مقدار قسم كه خدا فرموده. «2» 4- مراد ذكر خدا باشد در حين خلوت با عيال به كلمه بسم الله.

5- در حين خلوت به دعا مشغول شويد. و از حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مروى است كه هر كه در حين خلوت بگويد: بسم اللّه و باللّه اللّهمّ جنّبنى الشّيطان و جنّب الشّيطان ما رزقتنا، «3» به او مضرت نرساند و وسوسه‌اى نكند.

وَ اتَّقُوا اللَّهَ‌: و بترسيد و بيانديشيد خدا را از مخالفت اوامر و نواهى او، يعنى از عذاب او محترز شويد به اجتناب از معاصى. وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ‌

«1» مدرك پيشين، صفحه 54.

«2» مجمع البيان، جلد اوّل، صفحه 321.

«3» فروع كافى، جلد پنجم، صفحه 503، حديث سوّم.

تفسير اثنا عشرى، ج‌1، ص: 401

و بدانيد كه شما ملاقات خواهيد كرد محضر جزاى الهى را و ثواب آنچه مقدم داشتيد از شر و خير و معصيت و طاعت، وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ‌:

و بشارت و مژده بده مؤمنين را به كرامت و منزلت و نعيم دائم.

تنبيه: آيه شريفه آگاهى است به تقوى كه مركز دائره سعادات است، و اعلام به آنكه معاد حق، و مجازات اعمال صادره از خير و شر، كلى و جزئى، نهانى و آشكارا تماما محقق باشد. و بشارت به تمام جهات براى مؤمنين خواهد بود در مقابل طاعات و عبادات. و اين اعتقاد ايجاد نمايد براى مؤمن متدين، ثبوت در ايمان و اقدام به انجام اوامر الهيه و پرهيز از محرمات سبحانيه.


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)

ترجمه‌

زنان شما كشت زارند براى شما پس بيائيد كشت‌زار خود را هر جا خواسته باشيد و پيش بفرستيد براى خودهاتان و بترسيد از خدا و بدانيد كه شما ملاقات كنندگانيد او را و مژده ده گروندگان را..

تفسير

خداوند تشبيه فرموده است زنان را بكشت زار براى نطفه كه مانند بذر از مردان در رحم آنها قرار ميگيرد براى اشاره بآنكه مقصود از نكاح اولاد است چنانچه مقصود از كشت زار ثمره است و عياشى و قمى از حضرت صادق (ع) نقل نموده كه انّى شئتم يعنى هر زمان خواسته باشيد و در روايت ديگر از آنحضرت است يعنى هر ساعتى كه خواسته باشيد و در روايت ديگر است يعنى از جلو و عقب زن دخول نمايد در جلو و در تهذيب از حضرت رضا (ع) نقل نموده كه يهود مى‌گفتند اگر مرد از عقب نزديكى كند با زن خود اولاد او احول ميشود خداوند اين آيه را براى رد آنها نازل فرمود كه دلالت دارد بر آنكه از جلو و عقب هر دو جائز است و مقصود وطى در دبر نيست و از حضرت صادق (ع) نقل نموده كه پرسيدند اگر مرد وطى نمايد در دبر زن چه صورت دارد فرمود اگر زن راضى شود باكى نيست و اين آيه را تلاوت فرمود و بنظر حقير انى شئتم يعنى از هر جهت كه خواسته باشيد و اين جامع بين معانى است و دو روايت تهذيب هم با يكديگر تنافى ندارند چون روايت حضرت رضا (ع) ناظر بشأن نزول آيه است و روايت امام صادق (ع) ناظر بمدلول لفظى است كه شامل انواع تمتعات ميشود در هر حال كراهت اين عمل مسلم است و اگر زن راضى نباشد يا موجب ايداء او شود جائز نيست و بايد شخص از اعمال صالحه هر قدر ميتواند توشه براى سفر آخرت خود تهيه نموده با خود ببرد

برگ عيشى بگور خويش فرست‌

كس نيارد ز پس تو پيش فرست‌

و بعضى گفته‌اند مراد از پيش فرستادن طلب اولاد است و بعضى گفته‌اند مراد تسميه در موقع جماع است و بايد از معاصى اجتناب نمود و تقوى را شعار خود قرار داد تا در پيشگاه احديت سرفراز بود و بشارت باد اهل ايمان را كه نعيم جاودان از آن ايشان است.

جلد 1 صفحه 283

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


نِساؤُكُم‌ حَرث‌ٌ لَكُم‌ فَأتُوا حَرثَكُم‌ أَنّي‌ شِئتُم‌ وَ قَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم‌ وَ اتَّقُوا اللّه‌َ وَ اعلَمُوا أَنَّكُم‌ مُلاقُوه‌ُ وَ بَشِّرِ المُؤمِنِين‌َ (223)

(زنان‌ ‌شما‌ محل‌ كشت‌ شمايند ‌پس‌ بيائيد كشتزار ‌خود‌ ‌را‌ ‌هر‌ جا و ‌هر‌ وقت‌ ‌که‌ بخواهيد و ‌براي‌ خودتان‌ پيش‌ بفرستيد و ‌از‌ معصيت‌ ‌خدا‌ بپرهيزيد و بدانيد ‌که‌ ‌شما‌ ‌خدا‌ ‌را‌ ملاقات‌ كنندگانيد و مؤمنين‌ ‌را‌ مژده‌ بده‌) حرث‌ ‌در‌ لغت‌ بمعني‌ كشت‌ و زرع‌ ‌است‌ و بمعني‌ محل‌ زرع‌ ‌يعني‌ كشتزار نيز استعمال‌ ميشود چنانچه‌ ‌در‌ اينجا آمده‌ ‌است‌ و تشبيه‌ نساء بكشتزار بواسطه‌ اينست‌ ‌که‌ زن‌ محل‌ قرار گرفتن‌ نطفه‌ ‌است‌ و نطفه‌ بمنزله‌ بذر ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ رحم‌ زن‌ كشت‌ ميشود و فرزند حاصل‌ ‌اينکه‌ بذر ‌است‌ علاوه‌ ‌بر‌ ‌اينکه‌ محل‌ انتفاعات‌ و تمتعات‌ و التذاذات‌ ديگر نيز هست‌ بلكه‌ معين‌ و ياور ‌در‌ امور زندگي‌ و انيس‌ و همدم‌ آدمي‌ ‌در‌ ‌هر‌ حالي‌ ‌است‌.

فَأتُوا حَرثَكُم‌ أَنّي‌ شِئتُم‌ ‌يعني‌ ‌از‌ زنان‌ ‌خود‌ بهره‌ برداري‌ كنيد و ‌با‌ ‌آنها‌ نزديكي‌ نمائيد بهر نحو ‌که‌ ميخواهيد، انّي‌ ‌از‌ ادات‌ استفهام‌ و شرط ‌است‌ و ‌براي‌ ‌آن‌ سه‌ معني‌ ذكر نموده‌اند: ‌اينکه‌، متي‌ و كيف‌ ‌يعني‌ ‌براي‌ استفهام‌ و شرط ‌از‌ حيث‌ مكان‌ و زمان‌ و كيفيت‌ استعمال‌ ميشود و بسياري‌ ‌از‌ مفسرين‌ عامّه‌ ‌در‌ ‌اينکه‌ ‌آيه‌ بمعني‌ ‌اينکه‌ شرطيه‌ مكانيه‌ گرفتند ‌يعني‌ ‌هر‌ جا ‌که‌ بخواهيد، قبل‌ ‌ يا ‌ دبر، و بعضي‌ بمعني‌ متي‌ گرفتند ‌يعني‌ ‌هر‌ زمان‌ ‌که‌ بخواهيد ولي‌ ‌از‌ حضرت‌ صادق‌ ‌عليه‌ السّلام‌

جلد 2 - صفحه 447

‌در‌ روايت‌ كرده‌اند ‌که‌ مراد تعميم‌ ‌از‌ جهت‌ كيفيت‌ ‌است‌ ‌يعني‌ ‌هر‌ طور ‌که‌ بخواهيد و بهر كيفيت‌ ‌که‌ مايل‌ باشيد، ايستاده‌ نشسته‌ خوابيده‌، ‌از‌ طرف‌ جلو ‌از‌ طرف‌ خلف‌ و ‌غير‌ اينها و استدلال‌ بكلمه‌ حرث‌ نمودند زيرا ‌در‌ ‌غير‌ قبل‌ جاي‌ حرث‌ نيست‌ و ‌آيه‌ ‌را‌ ردّ ‌بر‌ يهود دانستند ‌که‌ گفتند دخول‌ ‌در‌ قبل‌ ‌از‌ طرف‌ خلف‌ موجب‌ لوچ‌ شدن‌ اولاد ميگردد و همچنين‌ ‌در‌ حال‌ قيام‌ و سر زانو ‌را‌ منع‌ نمودند.

وَ قَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم‌ بمعني‌ پيش‌ فرستادن‌ ‌است‌ ‌يعني‌ ‌براي‌ انتفاع‌ خودتان‌ ‌در‌ آخرت‌ ‌از‌ اعمال‌ صالحه‌ و عبادات‌ واجبه‌ و مستحبه‌ پيش‌ بفرستيد و البته‌ ‌هر‌ چه‌ ‌از‌ لحاظ كميت‌ بيشتر و ‌از‌ لحاظ كيفيت‌ بهتر ‌باشد‌ نفعش‌ زيادتر ‌در‌ آنجا عايد ‌شما‌ خواهد ‌بود‌ و نه‌ تنها اعمال‌ صالحه‌ نافع‌ ‌است‌ بلكه‌ معارف‌ الهي‌ و كمالات‌ علمي‌ و اخلاقي‌ ‌هر‌ چه‌ بالاتر ‌باشد‌ مقام‌ قرب‌ بحق‌ بالاتر خواهد ‌بود‌. وَ اتَّقُوا اللّه‌َ ‌خدا‌ ‌را‌ نگاه‌ داريد و ‌از‌ معصيت‌ ‌او‌ بپرهيزيد و اوامر ‌او‌ ‌را‌ اطاعت‌ نمائيد، ‌اينکه‌ دو جمله‌ مشتمل‌ ‌بر‌ جميع‌ وظائف‌ ديني‌ و تكاليف‌ اخلاقي‌ و علمي‌ ‌است‌.

وَ اعلَمُوا أَنَّكُم‌ مُلاقُوه‌ُ مرجع‌ ضمير «ملاقوه‌» ممكن‌ ‌است‌ اثر و نتيجه‌ عمل‌ ‌باشد‌ ‌يعني‌ بدانيد ‌که‌ ‌به‌ نتيجه‌ اعمال‌ ‌خود‌ ميرسيد و ‌آن‌ ‌را‌ ملاقات‌ مينمائيد ‌اگر‌ خوب‌ ‌است‌ جزاء خوب‌ و ‌اگر‌ بد ‌است‌ جزاء بد «‌النّاس‌ مجزيون‌ باعمالهم‌ ‌ان‌ خيرا فخير و ‌ان‌ شرا فشر» و ممكن‌ ‌است‌ مرجع‌ ضمير (اللّه‌). و اشاره‌ بروز قيامت‌ ‌باشد‌ ‌که‌ يوم لقاء اللّه‌ ‌است‌ بمعناي‌ ملاقات‌ رحمت‌ ‌ يا ‌ العياذ باللّه‌ ملاقات‌ غضب‌ الهي‌ ‌است‌.

وَ بَشِّرِ المُؤمِنِين‌َ رجوع‌ ‌از‌ خطاب‌ جمع‌ بمفرد ‌است‌ ‌يعني‌ التفات‌ ‌از‌ خطاب‌ بمؤمنين‌ بخطاب‌ پيغمبر اكرم‌ صلّي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌ و سلّم‌، و مراد بشارت‌ ببهشت‌ و مثوبات‌ اخروي‌ ‌که‌ خاصه‌ مؤمنين‌ ميباشد.

448

برگزیده تفسیر نمونه


(آیه 223)- در این آیه اشاره زیبایی به هدف نهایی آمیزش جنسی کرده می‌فرماید: «همسران شما محل بذرافشانی شما هستند» (نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ).

«بنابراین هر زمان بخواهید می‌توانید با آنها آمیزش نمایید» (فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ).

در اینجا زنان تشبیه به مزرعه شده‌اند، و این تشبیه ممکن است برای بعضی سنگین آید که چرا اسلام در باره نیمی از نوع بشر چنین تعبیری کرده است در حالی که نکته باریکی در این تشبیه نهفته است، در حقیقت قرآن می‌خواهد ضرورت وجود زن را در اجتماع انسانی نشان دهد که زن وسیله اطفاء شهوت و هوسرانی مردان نیست، بلکه وسیله‌ای است برای حفظ حیات نوع بشر، این سخن در برابر

ج1، ص203

آنها که نسبت به جنس زن همچون یک بازیچه یا وسیله هوسبازی می‌نگرند، هشداری محسوب می‌شود.

سپس در ادامه آیه می‌افزاید: «با اعمال صالح و پرورش فرزندان صالح، آثار نیکی برای خود از پیش بفرستید» (وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ).

اشاره به این که هدف نهایی از آمیزش جنسی، لذت و کامجویی نیست بلکه باید از این موضوع، برای ایجاد و پرورش فرزندان، شایسته استفاده کرد و آن را به عنوان یک ذخیره معنوی برای فردای قیامت از پیش بفرستید، بنابراین در انتخاب همسر، باید اصولی را رعایت کنید که به این نتیجه مهم منتهی شود.

و در پایان آیه، دستور به تقوا می‌دهد و می‌فرماید: «تقوای الهی پیشه کنید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد، و به مؤمنان بشارت دهید» بشارت رحمت الهی و سعادت و نجات در سایه تقوا (وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ).

سایرتفاسیر این آیه را می توانید در سایت قرآن مشاهده کنید:

تفسیر های فارسی

ترجمه تفسیر المیزان

تفسیر خسروی

تفسیر عاملی

تفسیر جامع

تفسیر های عربی

تفسیر المیزان

تفسیر مجمع البیان

تفسیر نور الثقلین

تفسیر الصافی

تفسیر الکاشف

پانویس

  1. تفسیر احسن الحدیث، سید علی اکبر قرشی
  2. طبرسی، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ‌1، ص 111.
  3. در صحيح بخارى و صحيح مسلم و نيز ابوداود و ترمذى از عامه از جابر اين موضوع را روايت كرده اند و نيز احمد و ترمذى از ابن عباس و همچنين صاحب روض الجنان چنين نقل نمايند كه روزى عمر بن الخطاب نزد پيامبر آمد و گفت: يا رسول الله! بدادم برس كه نابود شدم. پيامبر فرمود: مگر چه شده است؟ گفت: ديشب با زوجه خود در قبل او از پشت سر نزديكى نمودم. پيامبر چيزى نفرمود: و اين آيه نازل گرديد و نيز طبرى و ابويعلى و ابن مردويه از عامه از طريق زيد بن اسلم او از عطاء بن يسار او از ابوسعيد الخدرى روايت كنند كه مردى با زن خود در دبر او وطى كرد مردم عمل او را زشت شمردند. سپس اين آيه نازل گرديد، چنان كه بخارى از ابن عمر و طبرانى نيز در اوسط از عبدالله بن عمر آن را ذكر نموده اند.
  4. شيخ بزرگوار ما در تهذيب از احمد بن محمد بن عيسى او از معمر بن خلاد راجع به اين آيه چنين نقل نمايد و گويد: كه به امام على بن موسى الرضا عليه‌السلام عرض كردم. يابن رسول الله! اهل مدينه وطى در دبر زنان را عيب نمى شمرند و به اين آيه استناد جويند. امام فرمود: يهوديان معتقدند كه اگر با زنان از پشت سر وطى در قبل و فرج نمايند فرزند آنان احول (لوچ) مى گردند. خداوند اين آيه را درباره رد اعتقاد آنان نازل فرمود و منظور آيه وطى در دبر نمى باشد.
  5. ما شرح مفصل اين آيه را از لحاظ احكام فقهى در كتاب حقوق مدنى زوجين خود آورده ايم.
  6. محمدباقر محقق،‌ نمونه بينات در شأن نزول آيات از نظر شیخ طوسی و ساير مفسرين خاصه و عامه، ص 82.

منابع