آداب انعقاد نطفه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در تعالیم اسلامی برای انعقاد نطفه آداب ویژه ای بیان شده و در احادیث رسیده از معصومین علیهم السلام به رعایت مواردی در زمان انعقاد نطفه اشاره شده است که مسلمان آگاه و معتقد به عصمت و علم لدنی ائمه علیهم السلام با رعایت آنها می تواند قدمی موثر در داشتن فرزندان سالم و صالح بردارد.

استاد صمدی آملی در کتاب شرح مراتب طهارت جلد 2 در این مورد می گویند: «خلق خوی والدین، تمامی احوال انها در اوقات و نیات آنها، بلکه احوال نفس اوقات در حال انعقاد نطفه و غذای مادر در زمان حمل چون دیگر اوصاف روانی و جسمانی او همه در مزاج طفل تاثیری بسزا دارند و حق سبحانه از مجرای وجود خود والدین نفخ روح می کند و روح از این مجاری رنگ می گیرد چون آب آسمان از وادی ها».

سفارش پیامبر اکرم صلی الله علیه به امام علی علیه السلام

این حدیث را شیخ صدوق در حدیث اول مجلس هشتاد و چهارم امالی خود این گونه نقل نموده اند:

یا علی چون عروس را به خانه تو آرند وقتی نشست کفش او را بکن و پایش را بشوی و آبش را به در خانه ات بریز که چون چنین کنی خداوند از خانه ات هفتاد هزار رنگ فقر را ببرد و هفتاد هزار رنگ برکت در آن درآورد و هفتاد هزار رحمت بر تو فروفرستد که بر سر عروس بگردد تا برکت آن به هر گوشه خانه ات برسد و خداوند عروس را از جنون و خوره و پیسی امان دهد که به او رسند، مادامی که در آن خانه است.

یا علی! عروس را در هفته نخستین از خوردن شیرها و سرکه و گشنیز (سبزی امزنا) و سیب ترش بازدار، زیرا که زهدان از این چار سرد و نازاینده گردد و بوریا در گوشه خانه به از زن نازاینده است. اگر عروس بر سرکه خوردگی خون حیض ببیند هیچگاه به خوبی از آن پاک نگردد و گشنیز آن خون را درونش بشوراند و زایمان را بر وی دشوار گرداند و سیب ترش آن را از آمدن باز بدارد و بیماری بر وی گردد.

سپس فرمود:ای علی! در هنگام جماع سخن مگو مبادا که فرزند گنگ و لال گردد و به عورت زن (در حین جماع) نگاه نکن که سبب نابینایی فرزند شود و با شهوت زن دیگری در خاطرت با زنت جماع مکن که فرزند مخنث آید و ایستاده با زنت جماع مکن که از کار خران است و اگر فرزندی آید در فراش کمیز میزنده (یعنی دچار شب ادراری) شود.

اول و میانه و آخر ماه مجامعت مکن که دیوانگی و خوره و گیجی به سوی فرزند شتابند. بعد از ظهر جماع مکن که اگر فرزندی آورد قیچ (لوچ و دوبین) شود و شیطان به لوچ بودن انسان شاد است.

کسی که با زن خود در بستر جنب است قرآن نخواند می ترسم آتشی از آسمان فرود آید و هر دو را بسوزاند. جماع مکن جز آن که خودت دستمالی داشته باشی و زنت نیز پارچه ایی دیگر که با یک پارچه خود را پاک مکنید که شهوت بر شهوت افتد و مایه ی دشمنی بین شما می شود و شما را به جدایی و طلاق می کشاند.

در شب عید فطر جماع مکن که اگر فرزندی آید بسیار شرور گردد. در شب عید اضحی (قربان) جماع مکن که فرزند شش انگشت یا چهار انگشت آید. زیر درخت باردار جماع مکن که فرزند جلاد و آدمکش و کدخدا آید.

در مقابل آفتاب و نور آن جماع مکن مگر آن که هر دو با روپوش باشند که اگر فرزندی آید دائما در سختی و فقر باشد تا بمیرد.

میان اذان و اقامه جماع مکن که اگر فرزندی آید خونخوار گردد.

اگر زنت باردار شد بی وضو با او جماع مکن که فرزند کوردل و بخیل آید.

در نیمه شعبان جماع مکن که فرزند شوم و با خال چهره آید.

دو روز به آخر ماه مانده با زنت جماع مکن که فرزندی گمرک چی و کمک کننده ظالم آید و جمعی از مردم بدست او هلاک شوند.

بر سر پشت بامها جماع مکن مگر آن که فرزند منافق و ریاکار و بدعت گذار آید.

چون سفر داری در شب آن جماع مکن که فرزند ولخرج آید. رسول خدا این آیه را خواند: (سوره اسراء/30) به راستی مبذرین برادران شیاطین باشند. چون در سفر رفتی تا سه شب جماع مکن که فرزند کمک کننده ظالم و ستمگر بر علیه تو شود.

در ساعت اول شب با زنت جماع مکن که اگر فرزندی آید بسا باشد که جادوگر و دنیاطلب درآید. ماه در محاق نباشد. و با شکم سیر جماع نشود.

یا علی شب دوشنبه ملازم جماع باش که اگر فرزندی آید حافظ قرآن و راضی به قسمت خدا باشد.

اگر شب سه شنبه جماع کنی و فرزندی آید پس از شهادت به شهادتین شهادت روزی وی گردد و خداوند با مشرکان او را کیفر نکند و بوی دهانش خوش باشد و رحم دل و با سخاوت و پاک زبان از غیبت و دروغ و بتهان است.

اگر شب پنج شنبه جماع کنی و فرزندی آید حاکمی از حکام گردد یا عالمی از علماء .

در روز پنج شنبه ظهر هنگامی که آفتاب در وسط آسمان است اگر جماع شود فرزند به دنیا آید تا پیر شود شیطان به او نزدیک نگردد و با فهم باشد و در دین و دنیا سلامت روزیش گردد.

اگر در شب جمعه با زنت جماع کنی و فرزندی آید سخنور و گویا و زبان آور شود. اگر در روز جمعه پس از عصر باشد و فرزندی آید معروف و مشهور و دانشمند گردد.

اگر شب جمعه بعد از عشاء باشد امید فرزندی می رود که از ابدال باشد انشاءالله.

ای علی! سفارش مرا نگاهدار چنانچه من از جبرئیل نگاه داشتم.[۱]

جدول آداب نزدیکی برای فرزند دار شدن

سفارش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امام علی علیه السلام در مورد آداب انعقاد نطفه
آداب مربوط به عروس
 • کندن کفش عروس توسط داماد و شستن پای او و ریختن آب آن درب خانه
 • پرهیز عروس از خوردن شیر، سرکه، گشنیز (سبزی امزنا) و سیب ترش تا یک هفته
رفتارهای منع شده
 • سخن گفتن در هنگام جماع
 • نگاه کردن به عورت زن (در حین جماع)
 • جماع با خیال نمودن زن دیگری
 • جماع ایستاده
 • قرآن خواندن در حال جنابت
 • پاک نمودن زن و شوهر خودشان را با یک دستمال
 • جماع با زن در حالت بارداری بدون وضو
اوقات منع شده
 • بعد از ظهر
 • میان اذان و اقامه
 • ساعت اول شب
 • اول و میانه و آخر ماه
 • دو روز مانده به آخر ماه
 • شب عید فطر
 • شب عید قربان
 • نیمه شعبان
 • شب روزی که قصد سفر داری
 • در سفر تا سه شب
مکانهای منع شده
 • زیر درخت باردار
 • مقابل آفتاب و نور آن بدون روپوش
 • پشت بام
اوقات مناسب برای نکاح
 • شب دوشنبه ← اگر فرزندی آید حافظ قرآن و راضی به قسمت خدا باشد.
 • شب سه شنبه ← پس از شهادت به شهادتین شهادت روزی وی گردد و خداوند با مشرکان او کیفر نکند و بوی دهانش خوش باشد و رحم دل و با سخاوت و پاک زبان از غیبت و دروغ و بتهان است.
 • شب پنج شنبه ← حاکمی از حکام گردد یا عالمی از علماء.
 • روز پنج شنبه ظهر ← تا پیر شود. شیطان به او نزدیک نگردد و با فهم باشد و در دین و دنیا سلامت روزیش گردد.
 • شب جمعه ← سخنور و گویا و زبان آور شود.
 • روز جمعه پس از عصر ← معروف و مشهور و دانشمند گردد.
 • شب جمعه بعد از عشاء ← امید فرزندی می رود که از ابدال باشد انشاءالله.

پانویس

 1. شرح مراتب طهارت، داوود صمدی آملی، جلد2، ص94، ترجمه روایت از مولف.