نیجریه

از دانشنامه‌ی اسلامی
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۹ توسط Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (منبع)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نیجریه در جهان

نیجریه یکی از بزرگترین کشورهای آفریقایی (با مساحتی بالغ بر ۹۲۳,۷۶۸ کیلومتر مربع) و از لحاظ جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی یکی از متنوعترین این کشورهاست. کشور نیجریه پرجمعیت ترین کشور آفریقا و به طور بالقوه یکی از ثروتمندترین آنهاست. جمعیت این کشور طبق آمار سال ۱۹۹۰ بر ۱۱۰ میلیون نفر تخمین زده شده است.

تکیه بر فروش نفت

با وجود اینکه این کشور دارای منابع طبیعی و انسانی فراوانی بوده و از بازار داخلی قدرتمندی برخورداراست اما به هر حال به مقدار زیادی بر روی بخش اقتصاد خارجی و به طور ویژه به درآمد نفتی حاصل از فروش و صادرات آن تکیه کرده است . طبق آخرین آمار بدست آمده در سال ۱۹۸۹ میزان ۹۳ درصد از کل صادرات این کشور را صادرات منابع نفتی تشکیل میدهد.

بیش از ۶۰ درصد از جمعیت این کشور به شغل کشاورزی مشغول میباشند که این خود باعث فراهم آمدن حجم عمده ای از منابع غذایی و ذخایر مواد خام و صادرات غیرنفتی گردیده است.

وجود منابع غنی، بازار داخلی گسترده و پنانسیلهای انسانی موجود در این کشور نتوانسته از افت درآمد و درآمد سرانه ناچیز در دهه ۱۹۹۰ جلوگیری نماید.

درآمد سرانه

طبق آخرین آمار، درآمد سرانه این کشور طی دهة ۱۹۸۰ مبلغ ۱۰۰۰ دلار آمریکا بوده، در حالی که همین مبلغ به ۲۵۰ دلار طی دهة ۱۹۹۰ تقلیل یافته است. از جمله مهمترین دلایل این افت در تولید ناخالص ملی (GDD) کشور می توان به دلایلی چون بحرانهای نفتی جهان، ضعیفتر شدن بخش کشاورزی و جنگ داخلی کشور اشاره نمود.

کشور نیجریه در سال ۱۹۶۰ استقلال خود را بدست آورد. تاریخچة پس از استقلال این کشور همواره با عنادهای قومی منطقه ای و وجود تضاد میان قوانین نظامی و غیرنظامی همراه بوده است. عزل دولت توسط ارتش (نظامیان) در سال ۱۹۶۶، جنگ داخلی از سال (۱۹۶۷ - ۱۹۷۹) و به اجرا درآمدن قوانین دولت نظامی طی سالهای (۱۹۷۰-۱۹۷۹) همگی از جمله عواملی محسوب میگردند که باعث به اجرا درنیامدن قوانین غیرنظامی و ایجاد آزادی در این کشور گردیده است. لازم به ذکر است که قوانین غیرنظامی در این کشور طی سالهای (۱۹۷۹ - ۱۹۸۳) معرفی گردیده و به اجرا درآمد. آماده سازی جهت معرفی دوباره قوانین غیرنظامی و اجرای آن در کشور در تاریخ اکتبر سال ۱۹۹۲ از سر گرفته شد.

از جمله فعالیت هایی که برای آماده سازی استقرار دولت غیرنظامی در کشور به عمل آمده می توان به تلاش در جهت برگزاری انتخابات توسط تشکلهای سیاسی و انتخابات دولتی و محلی در سال ۱۹۹۱ اشاره نمود. کشور نیجریه در مرحله بازسازی و تعدیل و هماهنگی اجتماعی و اقتصادی قرار دارد. وضعیت حاکم بر کشور نیجریه باعث افزایش جمعیت ۲/۳ درصدی، کاهش میانگین سنی عمر به ۵۱ سال و محدود شدن نرخ سواد کشور در میان اشخاص بالغ (چه زن، چه مرد) به ۳۱/۵۴ درصد گردیده است. بر طبق شاخص توسعه بشری، کشور نیجریه در میان ۱۶۰ کشور جهان در رتبة ۱۲۹ قرار دارد. لغو قوانین سابق نظامی، برگزاری انتخابات عمومی و اتخاذ سیاستهای مشارکتی که در سال ۱۹۹۲ جهت تحقق آن برنامه ریزی گردیده از اهمیت زیادی در ترسیم چهرة آینده کشور برخوردار میباشد.

ساختار اداری فدرال در ۲۱ ایالت کشور نیجریه شکل گرفت. در سال ۱۹۶۰ (تاریخ استقلال) کشور نیجریه به تعداد ۳ ایالت و در سال ۱۹۷۵ به ۱۹ ایالت تجزیه گردید. نظام حکومتی فدرال نیجریه بر تمرکز قدرت مرکزی بر ایالتهای فدرال و ارتش (نیروی نظامی) و تجزیه همسان کشور به ایالتهای کوچک که خود نماد رهایی و نجات گروه های قومی و نژادی نیجریهای میباشد استوار گردیده است.

تنوعات قومی و نژادی به معنای واقعی آن در کشور نیجریه وجود دارد چرا که در این کشور بالغ بر ۲۵۰ گروه قومی تمرکز یافته اند. از جمله مهمترین و بزرگترین تنوعات قومی کشور نیجریه می توان به ۳ قوم Yoruba ، Ibo و HausaِFulani در شمال کشور اشاره نمود. لازم به ذکر است که اقوام : Yoruba ، Ibo ، HausaِFulani ، Kahuri ، Tiv ، Edo ،Nupe ، Ibibio و Ijaw تقریباً ۸۰ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل میدهند. لازم به ذکر است که ۵۰ درصد از جمعیت کشور نیجریه را مسلمانان، ۳۵ درصد از جمعیت را مسیحیان و ۱۵% باقی مانده آن را روح گرایان (animists) تشکیل میدهند.

دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی

در قانون اساسی کشور فعالیتهای مختلف نیجریه ای ها در جهت رشد و توسعة فرهنگ کشور مورد توجه قرار گرفته و از جانب دولتهای نظامی و غیرنظامی کشور حمایت میگردد اما با این وجود سیاست فرهنگی غنی در خصوص ایالتهای این کشور عرضه نگردیده است. از جملة دستورالعمل های مشخص سیاست فرهنگی کشور نیجریه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- تجزیه و تحلیل و درک زندگی فرهنگی نیجریهای، ارزشهای فرهنگی و برآورده نمودن نیازها و انتظارات فرهنگی مردم ۲- تأیید و تصدیق ارزشهای فرهنگی اصیل و میراث فرهنگی کشور ۳- تجلّی هویت فرهنگ ملی و حمایت یکسان از هویتهای فرهنگی قومیتهای مختلف کشور ۴- توسعة زیرساختهای فرهنگی و ارائه فنآوریهای جدید در فعالیتهای فرهنگی کشور ۵- برقراری ارتباط میان فرهنگ و آموزش و همچنین میان آموزش و صنایع فرهنگی گوناگون بالاخص رسانه های گروهی کشور.

سیاست فرهنگی ملی کشور نیجریه عموماً به عنوان ابزاری در جهت ارتقاء هویت ملی و برقراری اتحّاد و ارتباط میان فرهنگهای مختلف نیجریهای و آفریقایی موجود در کشور میباشد و این در حالی است که سیاست فرهنگی دولتهای فدرال بر تأیید، تصدیق و رشد و توسعه فرهنگهای قومی خاص موجود در کشور استوار گردیده است.

ساختارهای اداری و سازمانی

سازمانهای دولتی و نیمه دولتی

وزارت فرهنگ و رفاه اجتماعی کشور نیجریه که مسؤول اجرای سیاستهای فرهنگی کشور میباشد از ۲ اداره تشکیل شده است. اداره فدرال فرهنگ مسؤول تدوین و تنظیم و همچنین اجرای سیاستهای فرهنگی ملی کشور میباشد. به عبارت دیگر اداره مذکور مسؤول تأمین اعتبارات مالی و ارتقاء سطح کیفی و کمی سازمانهای فرهنگی ملی و برقراری روابط بین المللی فرهنگی با سایر کشورهای جهان میباشد. شورای ملی فرهنگ و هنر کشور نیجریه به تشویق، ترغیب و توسعه کلیة جنبه های فرهنگی کشور نیجریه پرداخته و در زمینه های مختلف فرهنگی به برقراری روابط متقابل با سازمانهای فعال دولتی و خصوصی میپردازد. از جملة سازمانها و ارگانهای فدرال کشور که تا اندازه ای در اجرای سیاستهای فرهنگی کشور دخیل میباشند می توان به وزارت اطلاعات و آموزش و پرورش کشور اشاره نمود.

از جملة بخشهای فرهنگی مختلف کشور که تحت نظارت و پوشش سازمانهای قانونی (سازمانهای دارای نظام نامه) سطح فدرال قرار دارند می توان به کمیسیون ملی موزه ها و بناهای یادبود، کتابخانة ملی نیجریه، مرکز تمدن و هنرهای آفریقایی و سیاهپوستان، گالری ملّی هنرهای مدرن، بنگاه رادیوی فدرال نیجریه، سازمان تلویزیون نیجریه و سازمان فیلم نیجریه اشاره نمود. وزارت فدرال فرهنگ و امور اجتماعی نیجریه مسؤول برقراری همکاری و هماهنگی میان سازمانهای مختلف فرهنگی کشور درسطوح مختلف محلی، ایالتی و ملی میباشد . اگرچه دولت فدرال نیجریه به حمایت اجرایی از ایالات مختلف کشور میپردازد، مسؤولیت ارتقاء و توسعه فرهنگ بر عهدة ایالتهای کشور و مقامات ایالتی میباشد. مقامات ایالتی کشور نیجریه تحت تصویب قوانین فدرال به تشکیل شوراهای فرهنگی هنری ایالتی میپردازند. شوراهای هنری مذکور مسؤولیت مدیریت، توسعه و ارتقاء سیاستهای فرهنگی ایالتی کشور را بر عهده دارند.

سازمانهای غیردولتی

کلیه سازمانهای فرهنگی محلی، ایالتی و فدرال، مؤسسات فرهنگی هنری و کلیة مؤسسات و سازمانهای کشور نیجریه با مجوز قانونی مقامات ذیصلاح به فعالیت میپردازند. سازمانهای فرهنگی غیردولتی کشور نیجریه نیز، مشمول این قوانین میباشند. مراکز فرهنگی سازمان یافته غیردولتی معمولاً در اجتماعات محلی و دانشگاههای کشور به فعالیت میپردازند. لازم به ذکر است که مراکز فرهنگی و هنری مذکور، سازمانهای خودساخته و خودگردانی میباشند که جهت انجام فعالیتهای ویژه در حوزه های مختلف فرهنگ و هنر تشکیل یافته اند. تعدادی از این مراکز طی برنامه هایی به تشکیل گروه های کوچک نمایشی، انجمن کوچک نویسندگان و... اقدام می نمایند.

ابزارهای سیاست فرهنگی

تأمین بودجه فعالیتهای فرهنگی

بودجه ارگانهای دولتی و نیمه دولتی نیجریه که در خصوص فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی فعالیت میکنند و همچنین بودجه ساخت مراکز زیر بنایی فرهنگی کشور نظیر ساخت موزه ها، سالنهای تئاتر و تأسیس کتابخانه ها و دیگر مراکز فرهنگی از محل بودجه فدرال کشور تأمین میگردد. جشنواره های ملی و ادبی که تحت اجرا و نظارت سازمانهای فدرال یا ایالتی قرار داشته و سازماندهی میگردند نیز از بودجه فدرال کشور برخوردار میباشند. برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی و تأسیس و برپایی اماکن زیربنایی فرهنگی (نظیر موزه ها، سالنهای تئاتر و...) مستلزم اختصاص بودجه و تهیه و تدارک آن بوده و کمیت چنین فعالیتهایی با میزان بودجه اختصاصی رابطة مستقیم دارد. بنابراین بودجه اختصاص یافته به حوزه فرهنگی کشور نیجریه اغلب به اندازه ای است که به ندرت از برنامه ریزی یک پروژه فرهنگی فراتر میرود. طرح توسعه فرهنگی کشور ممکن است که در جهت ساخت و تأسیس مراکز زیر بنایی فرهنگی و یا بر پایی رخدادهای مهم فرهنگی کشور برنامه ریزی گردد. لازم به ذکر است که طراحی و برنامه ریزی فرهنگی به سطح داخلی (درون مرزی) و یا به برقراری روابط بین المللی فرهنگی (برون مرزی) محدود شده و به طور کامل از ماده قوانین متعلق به مؤسسات غیرانتفاعی و عام المنفعه کشور تبعیت می نماید.

قانون گذاری

قانون اساسی کشور نیجریه ماده قوانینی در خصوص حقوق شهروندان نیجریه ای جهت توسعه و ارتقاء فرهنگ و به کارگیری آن به عنوان ابزار ارتقاء هویت و اتحاد ملی دارد. فهرستی از قوانین مربوط به فرهنگ در قانون اساسی کشور نیجریه گنجانده شده است که این قوانین تحت فرمان دولت فدرال و مقامات مرجع ایالتی و استانی تعیین میگردند. برطبق این قوانین، هر یک از دولتهای ایالتی نیجریه وظایف خاصی در جهت ارتقاء و توسعه فرهنگ بومی کشور برعهده دارند. لوایح مصوّب مجلس ملی نیجریه به وظیفه و نوع عملکرد ارگانهای کشور که به نحوی از انحاء با فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی ارتباط دارند اشاره نموده است. قوانین ویژة فرهنگی که توسط مقامات ذیصلاح وضع میگردند در واقع اساس قانونی تشکیل شوراهای هنری و دیگر سازمانهای فرهنگی کشور نیجریه محسوب میگردد.

سیاستهای ناحیه ای

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی به عنوان مهمترین ابزار توصیف فرهنگهای قومی و ملی کشور نیجریه شناخته شده است. کشور نیجریه نه تنها فرهنگهای متعددی از فلات Benin بلکه هنرهای ادبی، تجسمی و موسیقی را نیز به ارث برده است. کلیة دولتهای نیجریه علاوه بر ارائه دورنماهای سیاسی و جهتگیریهای سیاسی و اقتصادی توسعة کشور به حفاظت از میراث فرهنگی کشور و شناخت کامل از آن پرداخته اند. آرشیوهای ملی، موزه ملی، کتابخانه ملی و کلیة دانشگاههای کشور نیجریه، مسؤولیت بازسازی، حفاظت، نگهداری و انجام کارهای تحقیقاتی در خصوص میراث فرهنگی کشور را بر عهده دارند. سازمانهای فدرال و چندین سازمان دولتی که به فعالیت در این زمینه میپردازند به طور کامل از طریق بودجه های فدرال تأمین بودجه میگردند. اگرچه اقدامات گستردهای در زمینه تحقیق، سازمان دهی و حفاظت از میراث فرهنگی کشور به عمل آمده است اما با این وجود نیاز به مستندات معتبر در خصوص میراث فرهنگی کشور و همچنین نیاز به ارائه خدمات با سازماندهی قوی احساس میگردد.

آفرینش ادبی و هنری

خلق آثار ادبی و هنری به طور گستردهای به نوآوریهای فردی و حمایت ملّی بستگی دارد. بودجه فدرال کشور نیجریه در جهت پشتیبانی از هنرها و نمایش کشور به اعطای بورسهای تحصیلی در رشته های فرهنگی و هنری، اعطای اعتبارات مطالعاتی جهت انجام مسافرتهای علمی فرهنگی و خرید ابزار فرهنگی مورد نیاز اختصاص مییابد. هنرهای نمایشی کشور همچنین از حمایتهای خاص و سرمایه گذاریهای به عمل آمده در زیربناهای فرهنگی نظیر احداث سالنهای تئاتر و استادیوم جشنواره های بزرگ کشور بهره مند میگردد.

آموزش فرهنگی

کشور نیجریه در زمرة کشورهایی است که از ظرفیتها و پتانسیلهای خاص آموزشی در جهت آفرینش فرهنگی برخوردار میباشد. آموزشهای فرهنگی کشور یا به صورت آموزشهای رسمی (دانشگاهی) و یا به صورت آموزشهای غیررسمی کوتاه مدت میباشد. نیازهای فرهنگی کشور نیجریه بسیار زیاد میباشد امّا برنامه های آموزشی و فرهنگی کشور جهت برآورده نمودن این نیازها از تناسب اصلی برخوردار نمیباشد. دوره های دانشگاهی کشور به جز دوره های آموزش روزنامه نگاران تخصصی نشده اند. کارشناسان رده بالای فرهنگی کشور معمولاً به آموزش ضمن خدمت پرداخته و اغلب در مؤسسات تخصصی فرهنگی خارجی به تحصیل میپردازند. آموزشهای غیررسمی در کشور نیجریه از طریق برگزاری کلاسهای عملی، برپایی سمینارهای فرهنگی انجام میگیرد.

صنایع فرهنگی

صنایع فرهنگی کشور نیجریه، به شکل امتیازات انحصاری دولتی (نظیر رادیو و تلویزیون)، صنایع دولتی و یا صنایع خصوصی میباشند. انتشارات و کتابخوانی صنعت نشر و طبع و کتابخوانی در کشور نیجریه توسعه نیافته است. اولین ابزار ویژه چاپ در سال ۱۸۴۶ در Calabar تأسیس یافت. به مدت یک قرن، روزنامه ها و ادبیات سیاسی و مذهبی حجم عمده ای از فعالیتهای نشر و چاپ کشور را تشکیل میدادند. طبق آمار به دست آمده هم اکنون بالغ بر ۵۰۰ ناشر در ۵۰ شرکت عضو در سازمان انتشارات کشور نیجریه مشغول به فعالیت میباشند. صنعت نشر و چاپ نیجریه به تعداد نیم میلیون دانش آموز کشور خدمات ارائه می نمایند. سیاستهای آموزشی و مالی ناهماهنگ کشور نیجریه و وابستگی شدید به حمایتهای دولتی از توسعه زیرساختهای صنعت نشر و چاپ کشور جلوگیری به عمل آورده است.

با این حال صنعت نشر و طبع کشور نیجریه تا حدود زیادی به نیازهای گسترده بخش آموزش و چاپ کتابهای درسی و مواد آموزشی اتکا نموده است. تقریباً در حدود ۹۵ درصد از کتابهای آموزشی دوره های ابتدایی و دبیرستان کشور توسط متخصصین نیجریه ای نگارش یافته، ویرایش شده و به چاپ میرسند. ناشرین نیجریه ای همچنین قصد چاپ کتابهای آموزشی کالجها، دانشگاهها و کتابهای فنی و حرفه ای را در سر میپرورانند. و این در حالی است که تخمینهای برآورد شده در نیمه قرن ۱۸ نشان داده که حداقل ۲۸۵ میلیون نسخه کتاب به طور متوسط در سطوح آموزشی کشور مورد نیاز میباشد. از جمله مهمترین مشکلاتی که صنعت چاپ و نشر نیجریه با آن دست به گریبان میباشد می توان به فرسودگی ابزارآلات چاپ، کمبود چشمگیر کاغذ، آموزش نامناسب و سطح پایین کارکنان صنعت نشر کشور، نبود رسم الخطی صحیح و مناسب، سیاستهای آموزشی ناهماهنگ، وجود مقامات غیرقابل اعتماد در صنعت نشر کشور و اقدام به انتشار ضعیف و غیرمجاز اشاره نمود.

توسعه فرهنگی

مقامات نیجریه ای، در حوزه علوم اقتصادی و علوم سیاسی به فرهنگ و نقش بسیار مهم آن در توسعه فرهنگی کشور پی برده اند. نیاز به یکپارچه سازی فعالیتهای فرهنگی در تمامی حوزه های زندگی به شدت پس از استقلال کشور نیجریه احساس گردید. با اینکه عقاید عمومی به توسعه کشور از طریق پرداختن به ارزشهای اصیل فرهنگی و توجه نمودن به این ارزشها تأکید داشته است، با این حال تلاقی میان مدرنیزه سازی (غربی سازی) از یک سو و ارزشهای فرهنگی سنتی از سوی دیگر غیرقابل اجتناب بوده است.

گفتنی است که فرهنگهای سنتی کشور نیجریه از ابدعات و نوآوریهای فرهنگی بی بهره مانده است. در بافت نسبتاً افراطی تر تغییرات گسترده منجربه خلق انواع گوناگونی از فرهنگهای مردمی (POP) نظیر موسیقی پاپ، ادبیات پاپ و هنرهای نمایشی مردمی (POP) به صورت نمایش تئاتر پانتومیم با بیش از ۱۰۰ گروه نمایشی سیار تحت عنوان (Yoruba) گردیده است. صنایع فرهنگی و فن آوریهای جدید فرهنگی کشور نیجریه تأثیر بسیار زیادی در رشد و توسعه این چنین فرهنگهای مردمی (POP) از طریق برقراری ارتباط مستقیم با بازارهای فرهنگی داخلی (موسیقی و ادبیات) داشته اند.

از جملة دیگر اقدامات نظام حکومتی فدرال در جهت ایجاد اتحاد و همجوشی فرهنگ دولتهای اروپای غربی با آداب و سنن فرهنگ بومی کشور میباشد. گسترش آموزش و فعالیتهای آموزشی، تأسیس مؤسسات فرهنگی و رشد صنایع فرهنگی کشور از جملة عواملی میباشند که در جهت نیل به چنین اهدافی مؤثر میباشند. سنجش چنین فرآیندهایی غیرممکن است اما امروزه رشد نوع جدیدی از فرهنگ و هویت نیجریه ای شکل گرفته است. این نوع جدید فرهنگ نیجریه ای بر مبنای خلق و پیدایش آداب و سنن متفاوت فرهنگی نبوده بلکه مستلزم انتخاب و گزینش ارزشهایی است که هویت فرهنگی مدرن کشور نیجریه را توصیف می نماید.

تحولات اخیر حیات فرهنگی

محیط فرهنگی - بومی کشور نیجریه به طور فزاینده ای از تنوعات فراوانی برخوردار گردیده و نه تنها به عادات و ارزشهای فرهنگی بومی بلکه به عادات و عقاید مذهبی و تعهدات اخلاقی نیز وابستگی دارد. به طور کلی حیات فرهنگی در کشور نیجریه به میزان زیادی توسط آداب و سنن و برگزاری رویدادهای سنتی فرهنگی مشخص و نمایان میگردد. از جمله رایجترین رویدادهای سنتی فرهنگی کشور نیجریه می توان به برپایی جشنواره ها، نمایشگاهها، نمایشهای تئاتر، نواختن موسیقی و نمایش رقص در فضای باز اشاره نمود. که اغلب با همکاری سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد ترتیب مییابد. از جملة این فعالیتهای مشترک فرهنگی می توان به برگزاری جشنواره ملی تحت عنوان (childen's Toys, rhymes and Game)، برپایی نمایشگاه ملی آثار هنری شهروندان نیجریه ای و ارائه آموزشهای پیشرفته به کودکان و جوانان نیجریهای اشاره نمود.

از طرف دیگر حیات فرهنگی کشور نیجریه به میزان زیادی تحت تأثیر صنایع فرهنگی به خصوص رسانه های گروهی کشور قرار دارند. صنایع فرهنگی کشور نیجریه در صدد برقراری و اجرای استانداردهای بالای فنآوری و القاء ویژگیهای جدید در حیات فرهنگی شهروندان نیجریه ای میباشد. تحولات اخیر اعمال شده بر حیات فرهنگی کشور نیجریه قویاً در آداب و رسوم و عادات مذهبی و سنتی کشور و رسانه های گروهی کشور تأثیر گزارده و به آسانی از طریق صنایع مختلف فرهنگی کشور انتشار مییابد.

روابط بین المللی فرهنگی

عمده روابط فرهنگی کشور نیجریه از طریق انعقاد قراردادها و توافقنامه های دو جانبه و چند جانبه صورت میگیرد. ادارة ایالتی فرهنگ نیجریه سازمان هماهنگ کننده روابط بین المللی فرهنگی کشور با سایر کشورهای جهان میباشد. نیاز به استقلال فرهنگهای آفریقایی عامل ترغیب کننده برقراری روابط بین المللی فرهنگی میباشد. تمدنها و هنرهای آفریقایی سعی دارند تا روابط متقابل با یکدیگر برقرار نمایند. برگزاری جشنواره های مختلف در سراسر آفریقا نمونه ای از چنین روابط متقابل به شمار میروند. چنین جشنواره هایی در واقع فرصت کسب و فراگیری هنرها و صنایع دستی مختلف را برای کشورهای آفریقایی فراهم می آورد. لازم به ذکر است که دولت نیجریه اغلب میزبان چنین جشنواره هایی میباشد. برقراری روابط با کشورهای غربی عمدتاً به صورت ارائه صنایع دستی و هنرهای نیجریه ای، اجرای موسیقی نیجریه ای و انتقال اطلاعات و دانش به مؤسسات فرهنگی غربی میباشد.

با اینکه فرهنگ نیجریه ای به مقدار زیادی با تولیدات فرهنگ غربی و رسانه های گروهی آن در ارتباط مستقیم میباشد اما در معرفی و شناساندن فرهنگ کشور به کشورهای غربی ضعیف عمل نموده است. ارتباط با کشور انگلستان و به طور ویژه با سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (UNESCO) از اهمیت خاصی برای کشور نیجریه برخوردار میباشد. سازمان یونسکو علاوه بر حمایت از برگزاری جشنواره ها و نمایشگاههای فرهنگی در کشور نیجریه توجه خاصی به موضوعات فرهنگی دیگر از جمله مدیریت و تقویت اطلاعاتی در زمینة حق تکثیر و چاپ ،کلکسیونها، تجریه و تحلیل و مستندسازی آداب و سنن زبانی، بازسازی و حفاظت از مؤسسات و مراکز ملی معطوف داشته است.

منبع

نیجریه، سایت رحماء.

کشورهای اسلامی
آسیا * ایران * ترکیه * سوریه * عراق * عربستان * فلسطین * یمن * آذربایجان * اردن * ازبکستان * افغانستان * امارات متحده عربی * بحرین * برونئی * بنگلادش * تاجیکستان * عمان * قرقیزستان * قطر * لبنان * مالزی * پاکستان * کویت * مالدیو * قزاقستان * ترکمنستان
آفریقا * تونس * اتیوپی * الجزایر * تانزانیا * ساحل عاج * سنگال * سودان * سومالی * لیبی * مالی * مصر * موریتانی * موزامبیک * نیجر * نیجریه * چاد * کامرون * گابن * گامبیا * گینه * سیرالئون * کومور * جیبوتی * بورکینافاسو * گینه بیسائو * کنگو * جمهوری غنا * جمهوری عربی صحرا * توگو
سایر قاره ها * آلبانی (اروپا) * بوسنی هرزه گوین (اروپا) *سورینام (آمریکا)