قاضی (اسم الله)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از فرهنگ قرآن است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


قاضى از «قضا» و قضا به معناى حكم كردن،[۱] امر نمودن، اعلام كردن، ايجاد ابداعى و فارغ شدن از كارى،[۲] الزام نمودن[۳] و حتم است [۴]و آن از اسما و صفات الهى[۵]بوده، از آيات ذيل با توجه به معانى ذكر شده قابل استفاده است:

شماره نام سوره آیات
1 سوره بقره(2) آیات 117 و 210.
2 سوره آل عمران(3) آیه 47.
3 سوره انعام(6) آیات 2 و 8 و 58.
4 سوره انفال(8) آیات 42 و 44.
5 سوره یونس(10) آیات 11 و 19 و47 و 54 و 93.
6 سوره هود(11) آیات 44 و 110.
7 سوره حجر(15) آیه 66.
8 سوره اسراء(17) آیات 4 و 23.
9 سوره مریم(19) آیات 21 و 35 و 39 و 71.
10 سوره طه(20) آیه 114.
11 سوره نمل(27) آیه 78.
12 سوره قصص(28) آیه 44.
13 سوره احزاب(33) آیه 36.
14 سوره سبا(34) آیه 14.
15 سوره زمر(39) آیات 42 و 69 و 75.
16 سوره غافر(40) آیات 20 و 68 و 78.
17 سوره فصلت(41) آیات 12 و 45.
18 سوره شوری(42) آیات 14 و 21.

اين صفت الهى به صورت اسمى نيز در ادعيه آمده است.[۶]

پانویس

  1. ترتيب العين، ج3، ص1490، «قضى».
  2. مفردات، ص674، «قضى».
  3. الأسنى فى شرح اسماء اللّه الحسنى، قرطبى، ج1، ص192-193.
  4. شرح الأسماء الحسنى، سبزوارى، ص 57.
  5. شرح الأسماء الحسنى، سبزوارى، ص 57.
  6. شفاء الصدور، ج1، ص33 و 397 و 561.


منابع

فرهنگ قرآن، جلد 22، صفحه 355.