منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

آهنگ یزدی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


آهنگ یزدی

قرن: 10

(ز 1025 ق)

شاعر. در یزد متولد شد و در همان شهر تحصیل كمال كرد و به هندوستان رفت و در آن دیار روزگار گذرانید. وى از معاصران تقى اوحدى و شاعرى توانا بود. از او است:


گر دست دهد دولت دیدار اى دل دیدار پرى رخى وفادار اى دل

تا حشر دگر دامنش از دست منه زنهار اى دل هزار زنهار اى دل

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14