میرعماد حسنی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

میر عماد، فرزند سید ابراهیم حسنى حسینى سیفى قزوینى، ملقب به عمادالملک است. ادیب، شاعر و خطاط مشهور. تولد میر، را در حدود ۹۶۱ قمری و کشته شدنش را در شب جمعه سال ۱۰۲۴ قمری مى‌نویسند. پدر و جدش در دستگاه صفویه منصب کتابدارى داشته و جدش میرحسین على از کتاب و نویسندگان و ساکن قزوین بوده است.

میر عماد صاحب دیوان اشعار است و کتابى به نام «آداب المشق» به نام او به چاپ رسیده است. وى از جمله کسانى است که خط را فقط به خاطر هنر دوست مى‌داشته و براى دست یافتن به آن نهایت کوشش را مبذول داشته است. در لطافت قلم و قدرت دست و خوش سلیقگى و حسن ترکیب کلمات و دیگر محسنات خط، مهارت و استادى داشته به طورى که خط او ضرب‌المثل شده و خط هر کس را که بخواهند تعریف کنند مى‌گویند: مثل خط میر مى‌نویسد. از زمان او تاکنون خط احدى به پایه‌ى او نرسیده است. میر در نوشتن خط نستعلیق خفى و جلى اعجاز مى‌نموده و نسبت به بزرگان بى‌نهایت بى‌اعتنا بوده است.

مدفن او را برخى در بقعه‌ى جنب مسجد تکیه‌ى ظلمات مى‌دانند و در کتاب خط و خطاطان گوید: در قبرستان مرزغان حوالى محله‌ى طوقچى مدفون گردید.

خوشنویسی
خط‌ ها
استادان
خط کوفی
خط محقق ابن مقله * ابن بواب * یاقوت مستعصمی * شیخ زاده سهروردی * ارغون کابلی * احمد رومی * میرزا بایسنغر * میرزا سلطان ابراهیم و ...
خط ریحان ابن مقله * یاقوت مستعصمی * عمر اقطع * ابن هلال * ابن بواب * عبدالله بلخ * ارغون * امیر مجدالدین * میرزا بایسنغر *احمد رومی و ...
خط ثلث یاقوت مستعصمی * میرزا سلطان ابراهیم * عبدالحی * سید ولی میرزا بایسنغر * عمر اقطع * عبدالحی * عبدالباقی * عبدالله و ...
خط نسخ میر منشی حسین قمی * شیخ كمال سبزواری * آقا ابراهیم قمی *میرزا احمد تبریزی * میرزا احمد نیریزی * اشرف الکتاب اصفهانی * سلطان الکتاب اصفهانی * وصال شیرازی * میرزا شفیع تبریزی و ...
خط توقیع یاقوت مستعصمی * احمد رومی * ارغون كابلی * بایسنغر و ...
خط رقاع علی ابن مقله * ابن بواب * شیخ زاده سهروردی * احمد رومی * خواجه حافظ شیرازی * مجدالدین فیروز آّبادی * یاقوت مستعصمی * و ...
خط تعلیق خواجه تاج سلمانی واضع * خواجه عبدالحی منشی * درویش عبدالله بلخی * میر منصور منشی * خواجه اختیار منشی * میر عبدالله * ابراهیم خوشنویس * میرزا کافی * مجد الدین ابراهیم * میرزا علی اکبر شیرازی و ...
خط نستعلیق میر علی تبریزی واضع * سیمی نیشابوری * میرزا بوتراب اصفهانی * عبدالرشید دیلمی * میرزا محمد صالح * میرزا اسد الله شیرازی * آقا مهدی تهرانی * سید حسین خوشنویس باشی * میرزا غلامرضا * میرزا عمو * میرزا رضای کلهر * میرزا کاظم * عماد الکتاب *عباسقلیان باتمانقلیج تبریزی *کمال الدین اظهر *سلطان علی مشهدی * سلطان محمد خندان * سیدعلی حسینی * میرعلی هروی * میرعماد حسنی * میرزا محمد حسین تبریزی * علیرضا عباسی و ...
خط شكسته مرتضی قلی شاملو * شفیعا * میر احسن كرمانی * درویش عبدالمجید طالقانی * میرزا کوچک * میرزا عبدالجواد اصفهانی و ...
خط طغری اسماعیل طغرائی * خواجه عتیق منشی * خواجه كمال طغرائی و ...
خط تحریر میرزا رضی تبریزی * میرزا رضای بغدادی * میرزا علیخان امین الدوله * نشاط اصفهانی * میرزا ابوالقاسم قائم مقام * میرزا سعید وزیر * مرحوم حسنعلیخان امیر نظام گرویی * مجد الدین منشی السلطان تبریزی و ... .
منبع: انواع خطوط خوشنویسان معروف ایران، محمد نقشی تبریزی، هنر و مردم، تیر 1343، شماره 21