منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابراهیم اردوبادی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

«سید ابراهیم اردوبادی» شاعر پارسی گوی سدهٔ یازدهم قمری و از سادات آذربایجان و داماد ریاضی‌دان معروف آن دوران، ملا محمدباقر یزدی (متوفای پیش از ۱۰۵۶ ق) بود. دیوان مستقلی از اردوبادی در دست نیست، اما در تذکره‌ها چند رباعی به نام وی با مضامین عرفانی وجود دارد.

ابراهیم اردوبادی در میانهٔ عمر حدود ۱۰۴۰ قمری، به هندوستان رفت و به دربار شاه جهان راه یافت و عهده دار تربیت و تدریس فرزندان جعفرخان وزیر شاه جهان گردید. وی پس از چندی به مال و ثروت فراوان رسید، اما پس از مدتی دل از تعلقات دنیایی برید و به تصوف روی آورد. اردوبادی به ایران بازگشت و در اصفهان مسکن گزید و در همین شهر نیز درگذشت.

منابع