آیه 130 سوره نساء

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مشاهده آیه در سوره

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

مشاهده آیه در سوره


<<129 آیه 130 سوره نساء 131>>
سوره : سوره نساء (4)
جزء : 5
نزول : مدینه

ترجمه های فارسی

و اگر از یکدیگر جدا شوند، باز خدا هر یک را از دیگری به رحمت واسع خود بی‌نیاز خواهد کرد، و خدا را رحمت بی‌منتهاست و (به حقیقت هر چیز) داناست.

و اگر [زن و شوهر راهی برای صلح و سازش نیافتند و] از یکدیگر جدا شوند، خدا هر یک را از توانگری خود بی نیاز می کند؛ و خدا همواره بسیار عطا کننده و حکیم است.

و اگر آن دو، از يكديگر جدا شوند، خداوند هر يك را از گشايش خود بى‌نياز گرداند، و خدا همواره گشايشگر حكيم است.

و اگر آن دو از يكديگر جدا شوند خدا هر دو را به كمال فضل خويش بى‌نياز سازد كه خدا گشايش‌دهنده و حكيم است.

(اما) اگر (راهی برای اصلاح در میان خود نیابند، و) از هم جدا شوند، خداوند هر کدام از آنها را با فضل و کرم خود، بی‌نیاز می‌کند؛ و خداوند، دارای فضل و کرم، و حکیم است.

ترجمه های انگلیسی(English translations)

But if they separate, Allah will suffice each of them out of His bounty, and Allah is all-bounteous, all-wise.

And if they separate, Allah will render them both free from want out of His ampleness, and Allah is Ample-giving, Wise.

But if they separate, Allah will compensate each out of His abundance. Allah is ever All-Embracing, All-Knowing.

But if they disagree (and must part), Allah will provide abundance for all from His all-reaching bounty: for Allah is He that careth for all and is Wise.

معانی کلمات آیه

«سَعَة»: دارائی فراوان. فضل و لطف گسترده و فراخ. «وَاسِعاً»: دارنده نعمت و رحمت بی‌مرز و بی‌حد.

تفسیر آیه

تفسیر نور (محسن قرائتی)


وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَ كانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً «130»

و اگر آن دو از يكديگر جدا شدند، خداوند هر يك را از كرم و وسعت خويش بى‌نياز مى‌كند. و خداوند همواره گشايش دهنده‌ى حكيم است.

پیام ها

1- در اسلام، براى خانواده بن‌بست نيست، اگر عفو، صلح و اجراى حدود و هشدارها كارساز نبود، طلاق وجود دارد. وَ إِنْ يَتَفَرَّقا ...

2- با پيدايش گره در زندگى، نبايد مأيوس شد. بلكه مسير را بايد عوض كرد. وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ‌ ...

3- گام اوّل، اصلاح و تقوا است. (آيه‌ى قبل)، گام آخر، جدايى و طلاق است. «وَ إِنْ يَتَفَرَّقا»

4- طلاق و جدايى همه جا بد نيست، گاهى راهگشاست. زيرا چه بسا اختلافات خانوادگى به خودكشى وروابط نامشروع بيانجامد. طلاق اميدِ تشكيل زندگى مجدّد را نويد مى‌دهد. «يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ»

5- خداوند، ضامن گره گشايى است. «يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ»

6- راه توسعه‌ى زندگى براى هركس به گونه‌اى است. گاهى با ازدواج‌ «إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ» «1» گاهى با طلاق‌ «وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ» تا وظيفه چه باشد. نه از

«1» نور 32

جلد 2 - صفحه 179

ازدواج بايد ترسيد، چون خدا وعده‌ى بى‌نيازى داده است؛ و نه از طلاق، چون خداوند آن جا هم وعده‌ى وسعت رزق داده است. «يُغْنِ اللَّهُ»

7- رزق و روزى دست خداست. «واسِعاً حَكِيماً»

8- تشريعِ طلاق، تفضّلى الهى و حكيمانه است. «واسِعاً حَكِيماً»

9- بهره‌گيرى از وسعت و قدرت، اگر همراه با حكمت باشد ارزش است وگرنه خطر است. «واسِعاً حَكِيماً»

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَ كانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً (130)

وَ إِنْ يَتَفَرَّقا: و اگر به جهت عدم مواسات، جدا شوند هر يك از زوجين از صاحب خود به طلاق، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ‌: بى‌نياز گرداند خدا، هر يكى را از وجود و بخشش فراوان و قدرت بر كمال خود، يعنى تسلى دهد هر يك را، يا بدلى براى هر يك پديد آرد و روزى را بر وجه دلخواه به ايشان رساند. وَ كانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً: و هست خدا واسع الكرم بر بندگان، و حكيم است در افعال و احكام. آيه شريفه دليل است بر آنكه همه ارزاق به يد قدرت الهى، و متولى آنست، و به حسب حكمت آن را بر بندگان انزال فرمايد. پس بخل و حقد به هم مورزيد و حتى المقدور در اصلاح بكوشيد و خطاهائى كه از هم صادر مى‌شود، اغماض كنيد.

جلال الدّين در مخاطرات سيوطى نقل مى‌نمايد كه اگر مى‌خواهى مقام‌

تفسير اثنا عشرى، ج‌2، ص: 599

ابدال را دارا شوى، بعضى عادات خود را مانند اطفال قرار ده؛ زيرا پنج خصلت در كودكان صغير است، اگر در اشخاص كبير بود، هر آينه به مقام ابدال رسند:

اول- هرگز غصه روزى نخورند. دوم- هيچ وقت شكايت از خدا و روزگار نكنند. سوم- آنچه بيابند از غذا، يكديگر را ميهمانى و با هم خورند. چهارم- از چيزى كه بترسند، گريه مى‌كنند. پنجم- وقتى مخاصمه و مجادله نمايند، به زودى با هم آشتى و صلح نموده، كدورت سابقه را از قلب خود بيرون و مانند برادر گردند. زنهار كبير، عارى از اين صفات است.


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَ كانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً (130)

ترجمه‌

و اگر جدا شوند از يكديگر بى‌نياز گرداند خداوند هر يك را از وسعت رحمت خود و باشد خدا فراخ رحمت درست كردار..

تفسير

روزى مرد و زن در دست خدا است و همچنين ساير امور از عزت و ذلت و غنى و فقر و خوشى و سختى هرگاه يكى از آندو به بينند كه با بودن ديگرى نميتوانند

جلد 2 صفحه 135

بوظائف عقلى و شرعى خودشان قيام نمايند نبايد بتصور آنكه اگر جدا شوند بذلت و فقر و سختى دچار ميشوند عمر خود را ضايع نمايند و خداى نكرده مبتلا بامور غير مشروعه شوند بلكه بايد راضى بمفارقت و طلاق شوند و توكل بخدا نمايند در تمام امور البته خداوند خير آنها را پيش ميآورد و هر دو را بى‌نياز ميگرداند از يكديگر و از مال دنيا و روزى مقسوم بآنها خواهد رسيد چون رحمت رحمانيه خداوند شامل حال تمام موجودات است و امور تمام بندگانرا مطابق با حكمت اداره ميفرمايد و اللّه اعلم.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


وَ إِن‌ يَتَفَرَّقا يُغن‌ِ اللّه‌ُ كُلاًّ مِن‌ سَعَتِه‌ِ وَ كان‌َ اللّه‌ُ واسِعاً حَكِيماً (130)

و ‌اگر‌ ‌از‌ يكديگر جدا شدند بطلاق‌ خداوند بي‌نياز ميفرمايد ‌هر‌ يك‌ ‌از‌ ‌آنها‌ ‌را‌ بسعه‌ فضل‌ ‌خود‌ و ‌خدا‌ وسعت‌ دارد فضل‌ ‌او‌ و حكيم‌ ‌است‌ ‌در‌ تقدير ‌خود‌.

وَ إِن‌ يَتَفَرَّقا ‌در‌ صورتي‌ ‌که‌ حاضر بتصالح‌ نشدند زن‌ ‌از‌ حق‌ نفقه‌ و كسوه‌ و قسمت‌ ‌خود‌ صرف‌ نظر نكرد و شوهر ‌هم‌ كوتاهي‌ ‌در‌ حق‌ واجب‌ ‌او‌ نمود چون‌ باين‌ حال‌ بودن‌ هزارها مفسده‌ دارد و موجب‌ معاصي‌ بسيار ميشود مورد طلاق‌ ‌است‌ و حكمت‌ طلاق‌ ‌در‌ شريعة اسلامي‌ همين‌ ‌است‌ ‌در‌ صورتي‌ ‌که‌ ‌با‌ ‌هم‌ سازش‌ ندارند مجبور باشند بصبر ضرر بسيار بزرگي‌ ‌است‌ ‌بر‌ طرفين‌ ‌از‌ ‌هم‌ جدا شوند خداوند طرفين‌ ‌را‌

جلد 6 - صفحه 229

بي‌نياز ميكند يُغن‌ِ اللّه‌ُ كُلًّا مِن‌ سَعَتِه‌ِ ‌براي‌ زن‌ شوهر ديگري‌ پيدا ميشود ‌که‌ موافق‌ رضاي‌ ‌او‌ عمل‌ كند ‌ يا ‌ وسائل‌ ديگري‌ ‌که‌ ‌در‌ مضيقه‌ نيفتد، و ‌براي‌ مرد زن‌ ديگري‌ ‌که‌ برفتار ‌او‌ راضي‌ ‌باشد‌ و ‌اينکه‌ وعده‌ خداوند ‌است‌ ‌که‌ تخلف‌ پذير نيست‌.

إِن‌َّ اللّه‌َ واسِع‌ٌ واسع‌ الرحمة، واسع‌ الفضل‌، واسع‌ الرزق‌ (حكيم‌) تمام‌ كارهاي‌ ‌او‌ ‌از‌ روي‌ حكمت‌ و مصلحت‌ ‌است‌ آنچه‌ صلاح‌ بنده‌ ‌خود‌ ‌را‌ ميداند رفتار ميفرمايد.

برگزیده تفسیر نمونه


(آیه 130)

سپس در این آیه اشاره به این حقیقت می کند: اگر ادامه همسری برای طرفین طاقت فرساست، و جهاتی پیش آمده که افق زندگی برای آنها تیره و تار است و به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست، آنها مجبور نیستند چنان ازدواجی را ادامه دهند، و تا پایان عمر با تلخ کامی در چنین زندگی خانوادگی زندانی باشند بلکه می توانند از هم جدا شوند و در این موقع باید شجاعانه تصمیم بگیرند و از آینده وحشت نکنند، زیرا «اگر با چنین شرایطی از هم جدا شوند خداوند بزرگ هر دو را با فضل و رحمت خود بی نیاز خواهد کرد و امید است همسران بهتر و زندگانی روشنتری در انتظار آنها باشد» (وَ إِن یتَفَرَّقا یغنِ اللّهُ کلًّا مِن سَعَتِهِ). «زیرا خداوند فضل و رحمت وسیع آمیخته با حکمت دارد» (وَ کانَ اللّهُ واسِعاً حَکیماً).

سایرتفاسیر این آیه را می توانید در سایت قرآن مشاهده کنید:

تفسیر های فارسی

ترجمه تفسیر المیزان

تفسیر خسروی

تفسیر عاملی

تفسیر جامع

تفسیر های عربی

تفسیر المیزان

تفسیر مجمع البیان

تفسیر نور الثقلین

تفسیر الصافی

تفسیر الکاشف

پانویس

منابع