الأربعون حدیثا فی حقوق الإخوان (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
الارب‍ع‍ون‌ ح‍دی‍ث‍ا ف‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ الاخ‍وان‌.jpg
نویسنده اب‍ن‌ زه‍ره‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌
موضوع احادیث شیعه/ اربعینات
زبان عربی
تعداد جلد 1
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ب‍ی‍ل‌ رض‍ا ع‍ل‍وان‌

الأربعون حدیثا فی حقوق الإخوان تألیف محی الدین محمد بن عبدالله الحسینی ابن زهره الحلبی از جمله کتاب‌های حدیثی - اخلاقی به شمار می‌رود.

معرفی اجمالی کتاب

از رساله هاي حديثي اخلاقي شيعه در سده هفتم درباره حقوق و تكاليف مسلمانان و مؤمنان نسبت به همديگر است. در مجموع چهل حديث به صورت مسند و مرسل از متون كهن در اهميت حفظ آبروي مؤمن، رفع نيازها، احترام و اكرام، كمك مالي و دوستی نسبت به مؤمنان آمده است. در مقدمه به تفصيل درباره مؤلف و آثار و احوال او سخن رفته و در پانوشت صفحات نشاني مآخذ و مصادر بدست آمده و در پايان فهارس فني براي اعلام كتاب تهيه شده است.

منابع

حدیث
متون ← احادیث خاص خطبه ها نامه ها
شیعه
منابع حدیثی شخصیت ها
کتب اربعه جوامع روایی متاخر منابع علوم حدیث منابع رجالی راویان محدثان
اهل سنت
منابع حدیثی شخصیت ها
صحاح سته جوامع روایی متاخر منابع علوم حدیث منابع رجالی راویان محدثان