آیه 138 سوره آل عمران

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مشاهده آیه در سوره

هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

مشاهده آیه در سوره


<<137 آیه 138 سوره آل عمران 139>>
سوره : سوره آل عمران (3)
جزء : 4
نزول : مدینه

ترجمه های فارسی

این آیات حجت و بیانی است برای (عموم) مردم، و راهنما و پندی برای پرهیزکاران.

این [قرآن] برای مردم، بیانگر [حوادث و واقعیات] و برای پرهیزکاران، سراسر هدایت و اندرز است.

اين [قرآن‌] براى مردم، بيانى، و براى پرهيزگاران رهنمود و اندرزى است.

اين براى مردم دليلى روشن و براى پرهيزگاران راهنما و اندرزى است.

این، بیانی است برای عموم مردم؛ و هدایت و اندرزی است برای پرهیزگاران!

ترجمه های انگلیسی(English translations)

This is an explanation for mankind, and a guidance and advice for the Godwary.

This is a clear statement for men, and a guidance and an admonition to those who guard (against evil).

This is a declaration for mankind, a guidance and an admonition unto those who ward off (evil)

Here is a plain statement to men, a guidance and instruction to those who fear Allah!

معانی کلمات آیه

بيان: سخن روشن، كلام بليغ. آن در اينجا اسم مصدر است، مصدر نيز بكار مى رود. [۱]

تفسیر آیه

تفسیر نور (محسن قرائتی)


«138» هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ‌

اين (قرآن) براى همه‌ى مردم بيانى روشنگر، ولى براى متّقين (وسيله‌ى) هدايت و پندآموزى است.

نکته ها

كلمه‌ى «هذا» يا اشاره به آيات 130 تا 137 است و يا اشاره به سنّت‌ها و عبرت‌هاى تاريخ است كه در آيه‌ى قبل آمده بود.

پیام ها

1- قرآن، قابل فهم براى همه‌ى مردم، در هر عصرى است. «بَيانٌ لِلنَّاسِ»

2- قرآن، براى همه‌ى مردم، در همه زمان‌ها و مكان‌هاست. «لِلنَّاسِ»

3- با آنكه قرآن براى عموم مردم است، ولى تنها افراد پرهيزگار و متّقى پند پذير هستند. «مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ»

4- روحيّه‌ى افراد در استفاده و بهره‌مندى از آيات الهى مؤثّر است. «لِلْمُتَّقِينَ»

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138)

هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ‌: آنچه گذشته از وقايع امم سابقه و نظر در عواقب امور آنان، دليلى است روشن، و بيانى است متقن براى مردمان. يا آنچه مذكور شد از بيان حال متقيان و مآل تائبان، بيانى است روشن براى همه مردمان. يا اين قرآن مجيد بيانى است آشكارا در سعادت و شقاوت و نجات و هلاكت براى عموم مردمان در هر عصر و زمان. وَ هُدىً‌: و راهنماست به طريق رشد و صلاح، وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ‌: و پندى است مشتمل به رغبت و رهبت براى پرهيزكاران، گرچه قرآن لطف است براى غير متقيان، لكن چون متقيان، به سمع قبول متعظ و مهتدى شوند نه غير آنها، لذا به ايشان مخصص گردانيد.

در كتاب كافى- كلينى رضوان اللّه عليه روايت نموده از حضرت صادق عليه السّلام: قال انّ هذا القرآن فيه منار الهدى و مصابيح الدّجى فليجل جال بصره و يفتح للضّياء نظره فانّ التّفكّر حياة قلب البصير كما يمشى المستنير فى الظّلمات بالنّور «1». فرمود: به تحقيق اين قرآن، در او است نشانه‌هاى هدايت و چراغهاى تاريكيهاى ضلالت، پس بايد به حركت آورد قدر داننده و بزرگ شمارنده قرآن، ديده‌هاى خود را، و بازگرداند براى روشنائى حقايق، نظر و فكر خود را.

پس بدرستى كه تفكر، حيات قلب بينا است، چنانچه راه رود طالب نور در ظلمات به نور. (فرمايش تشبيه معقول به محسوس باشد، براى فهم مطلب).

«1» اصول كافى، جلد 2، كتاب فضل القرآن، باب اوّل، صفحه 600، حديث 5

تفسير اثنا عشرى، ج‌2، ص: 256


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138)

ترجمه‌

اين بيان است از براى مردم و هدايت و وعظ است از براى پرهيز كاران..

تفسير

قرآن بيان و واضح كننده تمام حقائق است از براى مردم و هر كس بقدر فهم و استعداد خود از اين خرمن خوشه و ازين خوان توشه برميدارد و هدايت و موعظه و پند است از براى خصوص پرهيزكاران زيرا كه غير آنها قابليت استضائه از نور قرآن را ندارند اگر بخواهند در قرآن هم تدبر و تفكر كنند بجهات ديگر ميپردازند تا از غرضى كه قرآن براى آنغرض نازل شده كه هدايت و وعظ است منتفع نشوند و مستغرق در ماده و طبيعت گردند.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


هذا بَيان‌ٌ لِلنّاس‌ِ وَ هُدي‌ً وَ مَوعِظَةٌ لِلمُتَّقِين‌َ (138)

‌اينکه‌ بيان‌ و اظهار ‌است‌ ‌از‌ ‌براي‌ بشر و هدايت‌ كننده‌ و اندرز ‌براي‌ اهل‌ تقوي‌ ‌هذا‌ بعضي‌ گفتند اشاره‌ بقرآن‌ ‌است‌ و بعضي‌ گفتند اشاره‌ بآيه‌ قبل‌ ‌است‌ ‌که‌ قَد خَلَت‌ مِن‌ قَبلِكُم‌ الاية ‌باشد‌.

و تحقيق‌ كلام‌ اينست‌ ‌که‌ ‌اگر‌ ‌اينکه‌ ‌آيه‌ مستقله‌ ‌باشد‌ و مربوط بآيات‌ قبل‌ نيست‌ ممكن‌ ‌است‌ راجع‌ بقرآن‌ ‌باشد‌ لكن‌ خلاف‌ ظاهر ‌آيه‌ ‌است‌ سيّما كلمه‌ ‌هذا‌ ‌که‌ اشاره‌ بقريب‌ ‌است‌ و ذكري‌ ‌از‌ قرآن‌ نشده‌ بلكه‌ ظاهر ‌اينکه‌ ‌است‌ ‌که‌ اشاره‌ بآيات‌ قبل‌ ‌باشد‌ ‌از‌ ‌آيه‌ شريفه‌ يا أَيُّهَا الَّذِين‌َ آمَنُوا ‌تا‌ ‌آيه‌ قَد خَلَت‌ نه‌ خصوص‌ ‌آيه‌ قبل‌، و اللّه‌ العالم‌.

بَيان‌ٌ لِلنّاس‌ِ نظر ‌به‌ اينكه‌ احكام‌ اسلام‌ ‌بر‌ سر ‌تا‌ سر دنيا ‌تا‌ دامنه‌ قيامت‌ ‌است‌ بيان‌ ‌بر‌ جميع‌ افراد بشر ‌است‌ لكن‌ كساني‌ ‌که‌ بهره‌برداري‌ ميكنند و ‌از‌ ‌اينکه‌ بيانات‌ هدايت‌ ميشوند ‌که‌ مفاد أَطِيعُوا اللّه‌َ وَ أَطِيعُوا الرَّسُول‌َ و سارِعُوا و الَّذِين‌َ يُنفِقُون‌َ ‌تا‌ وَ اللّه‌ُ يُحِب‌ُّ المُحسِنِين‌َ ‌است‌، و پند و اندرز ميگيرند ‌که‌ مفاد لا تَأكُلُوا الرِّبَوا و مفاد وَ الَّذِين‌َ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً ‌است‌ خصوص‌ اهل‌ تقوي‌ هستند لذا ميفرمايد هدي‌ ‌که‌ هدايت‌ ميشوند و بدستورات‌ الهي‌ عمل‌ ميكنند و بسعادت‌ نائل‌ ميشوند ‌از‌ اتيان‌ بواجبات‌ و مستحبات‌ و تكميل‌ عقائد و تحصيل‌ اخلاق‌ حميده‌.

و موعظة و پند ميگيرند بترك‌ محرمات‌ و ازاله‌ اخلاق‌ رذيله‌ و دوري‌ ‌از‌ عقائد فاسده‌ و مذاهب‌ باطله‌.

للمتقين‌ اختصاص‌ باهل‌ تقوي‌ دارد و ‌غير‌ ‌آنها‌ بهره‌برداري‌ نميكنند.

366

برگزیده تفسیر نمونه


]

(آیه 138)- در این آیه می‌گوید: «آنچه در آیات فوق گفته شد بیانیه روشنی است برای همه انسانها و وسیله هدایت و اندرزی است برای همه پرهیزکاران» (هذا بَیانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدیً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ).

یعنی در عین این که این بیانات جنبه همگانی و مردمی دارد تنها پرهیزکاران و افراد با هدف از آن الهام می‌گیرند و هدایت می‌شوند.

سایرتفاسیر این آیه را می توانید در سایت قرآن مشاهده کنید:

تفسیر های فارسی

ترجمه تفسیر المیزان

تفسیر خسروی

تفسیر عاملی

تفسیر جامع

تفسیر های عربی

تفسیر المیزان

تفسیر مجمع البیان

تفسیر نور الثقلین

تفسیر الصافی

تفسیر الکاشف

پانویس

  1. تفسیر احسن الحدیث، سید علی اکبر قرشی

منابع