صدای بال سیمرغ (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
صدای بال سیمرغ.jpg
نویسنده عبدالحسین زرین کوب
موضوع نقد شعر عطار
زبان فارسی
تعداد جلد 1

کتاب «صدای بال سیمرغ» تألیف عبدالحسین زرین کوب منتقد ادبی، تاریخ پژوه و عرفان پژوه قرن معاصر است. قرن حاضر در بین دیگر ویژگیهایش این مزیّت را دارد که در کشف عطار سرآهنگ قرنهاست. کشف عطار نیشابوری بدان معنی که پردۀ اسطوره ها و افسانه هایی که مرور زمان بر چهرۀ عطّار افکنده بود به سعی پژوهندگان این قرن به یکسو شد و گوشه ای از سیمای واقعی عطار _ که البتّه شامل تمام آن سیمای محجوب درخشان نیست_ از پردۀ ابهام افسانه ها بیرون افتاد.[۱] این کتاب اندیشه عرفانی عطار را بررسی کرده است و به تبیین ابعاد عرفانی آثار عطار پرداخته است.

چگونگی تألیف

کتاب صدای بال سیمرغ که درباره ی زندگی و اندیشه ی عطار است، حجم اندک دارد. این کتاب در یک جلد نگارش شده است. مؤلف، تحلیل جامع و روان دارد. کتاب صدای بال سیمرغ در زمینه ی تصوف و عرفان اسلامی است.

در قسمتی از کتاب صدای بال سیمرغ، که مربوط به قسمت: «کاربرد قصّه های تمثیلی» است نویسنده شرح می‌دهد:

در بین قصّه های مثنویات، تعدادی قصّه های کوتاه یا بلند هست که بحث در آنها برای منتقد چالش انگیز می نماید و بعضی از آنها در ادبیات غربی هم نظایر دارد_ که تفاوت آنها جالب و وحدت منشأ آنها محتاج بررسی است. از این جمله در بین قصّه هایی که در باب شگفتی های عالم نقل کرده است، داستان ققنوس و داستان بوقلمون در خور ذکر است، در جمله داستان های بالنسبه بلند، قصّه ی پارسا زن مرحومه در الهی نامه و داستان شیخ صنعان در منطق الطیر متضمّن نکته های جالب است.[۲]

پانویس

  1. عبدالحسین زرین کوب؛ صدای بال سیمرغ، تهران: انتشارات سخن، چاپ دوم، ۱۳۷۹؛ ص ۷.
  2. عبدالحسین زرین کوب؛ صدای بال سیمرغ، تهران: انتشارات سخن، چاپ دوم، ۱۳۷۹؛ ص ۱۲۵.

منابع