منابع و پی نوشتهای ضعیف
جامعیت مقاله رعایت نشده است
عنوان بندی ضعیف
کیفیت پژوهش پایین است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

امیر کبیر

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ميرزا تقى خان هزاوه‌اى مشهور به امير كبير، صدر اعظم معروف و شهير عصر ناصرالدين شاه است كه به دستور وى در 1298 ق در حمام فين كاشان به قتل رسيد و در رواق پادشاهان به خاك سپرده شد. در كنار قبر وى فرزندش ساعد الملك و برادرش ميزا حسين خان دفن شده ‌اند.

منبع

عتبات عالیات عراق ، دکتر اصغر قائدان ، نشر مشعر ، تهران ، ص 155