الوجیزة فی علم الدرایة (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
الوجیزة فی علم الدرایة.jpg
نویسنده بهاء الدين العاملي
موضوع علم الدایة/ مصطلح الحدیث
زبان عربی
تعداد جلد 1

الوجیزة فی علم الدرایة

کتابی است با موضوع علم درایة الحدیث از شیخ بهایی

معرفی اجمالی کتاب

یکی از آثار بسیار مشهور شیخ بهایی به زبان عربی می باشد. وجیزه شیخ بهایی از اولین آثاری است که در زمینه علم درایه نگاشته شده است به گونه ای که پس از شهید ثانی مهمترین کتابها در این موضوع متعلق به شیخ بهایی و پدر وی است. مطالب این کتاب در کمال اختصار بیان شده است و از دو جنبه درخور توجه است:

الف) به لحاظ ساختار کتاب، شیخ بهایی دراین مجموعه شیوه ای ابتکاری در ارائه اقسام حدیث داشته که با شیوۀ دوگانه شهید ثانی و فاقد دسته بندی والدش متفاوت است. او اقسام را با توجه به ویژگیهای مشترک و متمایز، در اقسام متعددی تنظیم کرده.

ب) مباحث این رساله، به رغم اختصار، به دلیل صاحب نظر بودن مولف آن، متضمن مباحثی نو و مطالبی بدیع است که در پرداختن به این موضوع، مراجعه بدان را ضروری می سازد.


بخش های کتاب

مطالب این کتاب را می توان در یک مقدمه و 6 فصل تقسیم کرد با موضوعاتی از قبیل:

مقدمه: تعریف علم درایه

فصل1: ما یتقوم به معنی الحدیث متنه و سلسه رواته الی المعصوم علیه السلام سنده

فصل2: کیفیه الصدق فی المتواترات و الاحاد

فصل3: فی انواع حدیث ضعیف

فصل4: انحاء تحمل الحدیث

فصل5: فی کیفیه جرح و تعدیل الراوی

فصل6: آداب کتابه الحدیث

ترجمه، شرح، تعلیقات و ... بر کتاب

بر این کتاب شرح های متعددی نگاشته شده است که از مهمترین آنها، نهایة الدرایه از سید حسن صدر (م.1354) می باشد.


منابع

" الوجیزه فی علم الدرایه "، کتابشناسی طهور(31 اردیبهشت 1391)


متن کتاب الوجیزة فی علم الدرایة

الوجیزة فی علم الدرایة