اخلاق الهی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

يكي از شاخه‌هاي اخلاق كه مهم‌ترين آن هم مي‌باشد: رابطه‌ي انسان با خداوند است يعني اخلاق الهي. شايد بتوان گفت شاخه‌هاي ديگر اخلاق همه تحت تاثير اين شاخه مي‌باشند و موفقيت يا عدم موفقيت در اخلاق الهي موفقيت يا شكست انسان در روابط ديگر اخلاقي را به دنبال دارد.

بر اساس براهين اقامه شده، خالقي براي اين مخلوقات وجود دارد و بر اساس خميرمايه‌ي خلقتي كه در وجود انسان‌ها قرار داده است (فطرت) وجود كششي به سمت پرستش موجود برتر و ميل حركت به سوي او در وجود همه هست به خاطر همين هدف خلقت را عبوديت اين خالق و خداوند دانسته‌اند زيرا كه عبوديت او غير از اين كه نفعي براي ذات مقدسش ندارد، همه‌ي سود آن براي بندگان است و اين سود همان صعود و رسيدن به كمال انسانيت است كه آن متصف شدن به صفات عاليه و كماليه و دور شدن از رذائل و پستي‌هاست يعني همان همانند خداوند متعال شدن است.

در اين رابطه هم علم اخلاق دست بكار شده و آن روابطي را كه مربوط به حيطه‌ي انسان و خداوند مي‌شود شناسايي كرده و بايدها و نبايدها در اين مورد را نشان مي‌دهد تا آن‌هايي كه قصد سيرلي الله را دارند، سرگردان نمانده و با عمل به اين بايدها و نبايدها خويشتن خود را به صفات عاليه مزين كرده و از لوث رذائل پاك نمايند تا آرام آرام با سير صعودي قله‌هاي كمال و سعادت را طي كرده و هر روز ضعف‌ها ونقصان‌هاي خود را از بين ببرند و الهي شوند. (جواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه/ شیخ حر عاملی)

«عبدي اطعني حتي اجعلك مثلي؛ بنده‌ي من، مرا اطاعت كن تا تو را مثل خودم كنم».

مسائلي كه در اين شاخه مطرح مي‌شود:

 1. ضرورت اخلاقی شناخت خداوند؛
 2. راه‌هاي شناخت خداوند (حضوري و اكتسابي)؛
 3. موانع معرفت به خداوند:
  1. پيروي از هواي نفس؛
  2. محبت دنيا؛
  3. سطحی‌نگری؛
  4. عادات فكری و تقليد از پدران؛
  5. رذايل نفسانی مانند عجب.
 4. مراتب معرفت:
  1. علم اليقين؛
  2. حق اليقين؛
  3. عين اليقين.
 5. انواع توحيد:
  1. توحيد ذات؛
  2. توحيد صفات؛
  3. توحيد افعالی؛
  4. توحيد در عبادت.
 6. ایمان:
  1. موانع ايمان؛
  2. آثار ايمان؛
  3. مراتب ايمان.
 7. محبت:
  1. عوامل محبت؛
  2. مراتب محبت؛
  3. نشانه‌هاي محبت حقيقي؛
  4. محبت به خداوند.
 8. عبادت:
  1. اقسام عبادت؛
  2. حضور قلب:
   1. راه تحصيل حضور قلب؛
   2. مراتب حضور قلب؛
   3. آثار عبادت؛
   4. اخلاص:
    1. اهميت اخلاص؛
    2. راه كسب اخلاص؛
    3. آثار اخلاص.
 9. توكل:
  1. آثار توكل؛
  2. مراتب توكل.
 10. ريا:
  1. منشأ ریا؛
  2. آثار ريا؛
  3. درمان ريا.
 11. خوف:
  1. انواع خوف:
   1. خوف از گناه؛
   2. خوف از غفلت و كوتاهي؛
   3. خوف از عاقبت بد؛
   4. خوف از جهان پس از مرگ؛
   5. خوف دوري از خدا.
  2. آثار خوف از خدا:
   1. پذيرفتن انذار و تذكر؛
   2. اقدام به عمل؛
   3. هدايت؛
   4. مغفرت؛
   5. آخرت نيكو؛
   6. رضايت خداوند.
  3. روش تحصيل خوف.
 12. رجا:
  1. نشانه‌ي رجا.
 13. نااميدي از رحمت خدا:
  1. منشأ نااميدي؛
  2. عوامل نااميدي؛
  3. آثار نااميدي؛
  4. درمان نااميدي.
 14. صبر:
  1. اقسام صبر؛
  2. مراتب صبر؛
  3. آثار صبر؛
  4. راه دستيابي به صبر.
 15. شكر:
  1. عوامل زمينه‌ساز شكر؛
  2. اقسام شكر؛
  3. آثار شكر.
 16. رضا:
  1. منشأ رضا؛
  2. آثار رضا.
 17. گناه:
  1. آثار گناه:
   1. كيفر الهي؛
   2. نابودي اعمال؛
   3. عدم قبولي اعمال؛
   4. محروميت از عمل صالح؛
   5. عدم استجابت دعا؛
   6. محروميت از روزی و نعمت؛
   7. نزول بلا؛
   8. بيماری دل و انكار حقايق؛
   9. محروميت از آمرزش؛
   10. ترس از مرگ.
  2. علت گناه؛
  3. گناه صغيره و كبيره.
 18. توبه:
  1. اقسام توبه؛
  2. شرايط توبه؛
  3. آثار توبه.

منابع

 • آموزه‌هاي بنيادين علم اخلاق، جلد دوم، محمد فتحعلي خاني.
 • جواهر السنیه فی الاحادیث القدسی، شیخ حر عاملی.