منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابوبكر بن ابى شيبه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از فرهنگ معارف و معاریف است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

ابوبكر بن ابى شيبه (م 235 ق) از راويان حديث شيعه به شمار آمده، كتاب هايى نيز داشته، از جمله: كتاب الصلاة، الفرائض، الاوائل.

ابن حصين و احمد بن ميثم راوى كتاب هاى او بوده اند، بعضى از علماى اهل سنت او را مورد وثوق شمرده اند. (دائرةالمعارف تشيع)

منابع

سيد مصطفى حسينى دشتى، معارف و معاریف.