منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابوالوفاء مفید رازی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


مفید رازی، ابوالوفاء عبدالجبار

قرن: 5

(س پنجم و ششم ق)

عالم امامى، فقیه و قارى. اصل وى از نیشابور بود. سپس ساكن رى گردید. او از بزرگان علماى شیعه و فقیه رى و به قارى رازى یا مقرى رازى مشهور بود. از شاگردان قاضى ابن البراج (م 481 ق) و شیخ سلار بن عبدالعزیز دیلمى (م 448 ق) و شیخ جعفر بن محمد دوریستى و ابوالجوائز حسن بارى كاتب و شیخ نجاشى، صاحب «رجال» و شیخ طوسى (م 460 ق) بود و تمامى تصنیفات و تألیفات شیخ طوسى را از خود شیخ روایت نموده است.

علما و بزرگان در حوزه‌ى درسش حاضر مى‌شدند. سید فضل‌اللَّه راوندى و رشیدالدین على بن زیرك قمى و ابوهاشم مجتبى بن حمزه از وى روایت كرده‌اند. صاحب تصنیفات و تألیفات بسیارى در فقه به عربى و فارسى است كه شیخ ابوالفتوح رازى تمامى آنها را از وى روایت كرده است.

منابع