منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابوالعباس رازی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


رازی، ابوالعباس احمد

قرن: 4

وفات: حدود 409 ق

محدث. معروف به شیخ‌ الحرم. وى از علماى حدیث به شمار مى‌آید كه از محمد بن اسحاق اهوازى و ابوبكر شافعى و ابوالقاسم طبرانى و ابن‌ عدى و عده‌ اى دیگر حدیث روایت كرده است.

پسرش، امام عبدالرحمان و ابوالعباس بن خطاب رازى و ابومسعود بجلى و طاهر میدانى از وى حدیث روایت كرده‌اند.

منابع