منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابوالبرکات دیلمی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از فرهنگ معارف و معاریف است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


رشيدالدين عبداد (يا عيداد) فرزند جعفر بن محمد بن على بن خسرو ديلمى قزوينى بغدادى، از علماى شيعه و مدرسان حوزه علميه بغداد در قرن ششم هجرى. وى از شاگردان شيخ جمال الدين حسين بن هبةالله ابن رطبه سوراوى است و از او فهرست شيخ طوسى را روايت مى كند.

وى كرسى تدريس در محله قراح سمت شرقى بغداد را به خود اختصاص داد. او فهرست شيخ طوسى را 587 ق تدريس نموده است.

منابع

سيد مصطفى حسينى دشتى، معارف و معاریف.