منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

آل حجت

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سيد ابوالقاسم حجت فرزند سيد حسين فرزند سيد محمد مجاهد یکی از آيات عظام و علمای به نام کربلا بود. سيد ابو القاسم از شاگردان شيخ محمد حسين صاحب فصول و سيد ابراهيم صاحب ضوابط و پدرش سيد حسين بوده که اينها از دودمان وحيد بزرگ و سيد صاحب رياضند، اما سيد ابو القاسم به حجت معروف گرديد و دودمان او که از افاضل علمای مکتب ما بوده و هستند به آل حجت معروفند. مرحوم حجت پس از فوت پدرش کرسی درس فقها را در عتبات به عهده داشت و اعلامی از محضر او بهره مند گرديدند و سرانجام در سال 1309 در کربلا وفات نمود، و فرزندان او سيد محمد باقر حجت و ميرزا سيد علی وارث علوم پدر گرديدند. سيد محمد باقر که از افاضل شاگردان والد خويش و آيت الله شيرازی و ميرزا محمد هاشم خوانساری است خود یکی از آيات عظام و علمای بزرگ عراق گرديد و فرزندان وی و بنی اعمام او مشهور به آل حجت اغلب از پرچمداران مکتب تشيع می باشند.

منابع

سایت شعائر