جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

عروة الوثقى (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


العروة الوثقی نام مشهورترین کتاب آیت‌ الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی است. شهرت کتاب به حدی است که مؤلف آن در بین علمای شیعه به «صاحب عروه» معروف است.

العروه الوثقی.jpg
نویسنده محمدکاظم طباطبایی یزدی
موضوع فقه‌ جعفري‌
زبان عربی
تعداد جلد 6

العروة الوثقي

مؤلف

نویسنده کتاب حاج سید كاظم فرزند سید عبدالعظیم طباطبائى یزدى، معروف به صاحب عروه (1256ـ1337 ق) است. وى یكى از بزرگترین علما و مراجع جهان تشیع در قرن چهاردهم هجرى است كه پس از میرزاى بزرگ و آخوند خراسانى تدریس حوزه چندین ساله نجف اشرف و همچنین زعامت و مرجعیت جهان تشیع به او منتهى گردید.

علامه یزدى در جوانى از یزد عازم اصفهان شد و مدت‌ها نزد شیخ محمدباقر اصفهانى و علامه خوانسارى و دیگر اعلام با دقت و عمیقانه تحصیل مى نمود و از آن‌ها اجازه اجتهاد دریافت داشت. او سپس عازم عتبات شد و چند سالى از محضر درس میرزاى بزرگ بهره مند شد و پس از فوت میرزا و آخوند خراسانى كرسى درس خارج او شهرت یافت.

مدرس تبریزى در ریحانة الادب مى نویسد: «آن جناب عالمى متقى، عادل محقق و مدقق جامع تمام علوم دینیه در اصول و فروع، سید علماى امت و حامل لواى شریعت از مفاخر شیعه بوده است. وى از علمایى مى باشد كه مخالف مشروط بوده اند».

معرفى اجمالى كتاب

این كتاب از مهمترین كتب فتوایى نزد شیعه امامیه است كه جامع بسیارى از فروع فقهى با عبارات شیوا مى باشد. بنابر قول صاحب الذریعه، كتاب عروة الوثقى حاوى 3260 مسئله فقهى است که در سه جلد تالیف شده‌ است. برخی نویسنده کتاب را آغازگر دوره جدیدی در فقه شیعه دانسته‌اند.

این كتاب از همان ابتدا به سبب ویژگی‌هاى منحصر به فردى كه دارد، محور تحقیق و تدریس فقهاى بزرگ شیعه گردیده است و بسیارى از مجتهدین بزرگ بر آن تعلیقه و یا شرح نوشته اند.

این كتاب حاوى این مباحث مى باشد: تقلید، طهارت، صلات، صوم، اعتكاف، زكات، خمس، حج، اجاره، مضاربه، مضارعه، مساقات، ضمان، حواله، نكاح، وصیت. این كتاب داراى تتمه اى معروف به ملحقات عروه مى باشد كه مشتمل است بر بسیارى از ابواب معاملات؛ مانند ربا و وكالت، هبه، وقف، عدد و قضا.

تعلیقات

مجتهدان بزرگى بر كتاب عروة الوثقى تعلیقه نوشته اند؛ مانند شیخ على بن شیخ جواهرى (م 1340 ق)، فیروزآبادى (1345 ه)، میرزا حسین نائنى (م 1355 ق)، عبدالكریم حائرى (م 1355 ق)، آقا ضیاءالدین عراقى (م 1361 ق)، سید ابوالحسن اصفهانى (م 1365 ق)، كاشف الغطاء (م 1373 ق)، سید حسین بروجردى (م 1380ق)، سید عبدالهادى حسین شیرازى (م 1382 ق)، سید محسن طباطبائى حكیم (م 1390 ق)، شیخ محمدرضا آل یاسین (م 1370 ق)، سید احمد خوانسارى (م 1405 ق)، امام خمینى (م 1409 ق)، سید ابوالقاسم خوئى (م 1413 ق)، سید محمدرضا گلپایگانى (م 1414 ق).

وضعیت نشر

این كتاب به كوشش مؤسسه نشر اسلامى قم چاپ شده است.

منابع

  • محمدرضا ضمیری، کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی.
  • سید محمدکاظم یزدی فقیه دوراندیش، بخش هفتم: آثار سبز، گلدسته های جاوید، عروة الوثقی، در دسترس در پایگاه اطلاع رسانی حوزه، بازیابی: 4 اردیبهشت 1393.


متن کتاب العروة الوثقي

العروة الوثقي


فقه
کلیات: تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع: عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه: فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه: اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام: احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام