رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رساله لب‌اللباب، کتابی است در موضوع آداب طریقت اثر محمدحسین حسینی طهرانی.

رساله لب اللباب.jpg
نویسنده محمدحسین حسینی طهرانی
موضوع عرفان
زبان فارسی
تعداد جلد 1

رساله لب اللباب ...

معرفی اجمالی کتاب

اصل این رساله، اس و مخ اولین دوره از درس های اخلاقی و عرفانی حضرت علامه مفسر و حکیم و عارف آیت الله طباطبایی در حوزه علمیه قم می باشد که توسط حضرت علامه به عنوان تقریرات به رشته تحریر درآمده و با تنقیحات و اضافاتی از ایشان طبع گردیده است.

در این کتاب کیفیت سیر و سلوک الی الله به طور اجمالی و تفصیلی، شرح تفصیلی عوالم مقدم بر عالم خلوص، مباحثی همچون شرایط لازم سلوک، مراتب مراقبه، لزوم استاد و طرق مختلفه نفی خواطر به سبکی جامع و شیوا مطرح گردیده است.

بخش های کتاب

  • مقدمه مولف: فطری بودن گرایش به عوالم غیب، صراط مستقیم یعنی جمع میان ظاهر و باطن، دعوت قرآن کریم به تعقل و تزکیه توأما، توصیه صدرالمتألهین به خضوع قلب همراه با فراگیری علوم عقلی، سلسله عرفانی یک قرن اخیر.
  • معرفت اجمالی و طرح کلی سلوک الی الله: گرفتاری بشر در ظلمت مادیت، سیر و سلوک در اصطلاح عرفا، صعوبت عبور از عالم برزخ و کثرت انفسیه، ورود سالک به عالم روح، مقصد سالک ملازمت است با وجه الله، مراقبه و مراتب و آثار آن، مقصود عرفا از "می"، مشاهده سالک نفس خود را استغراق در ذات ربوبی و "بقا به معبود"، عالم خلوص و اقسام آن، قطع علاقه از ذات خود و...
  • شرح تفصیلی عوالم مقدم بر عالم خلوص: اسلام اکبر، ایمان اکبر، هجرت کبری، جهاد اکبر، اسلام اعظم، ایمان اعظم، هجرت عظمی و جهاد اعظم، مودت ارادی، مقام "صلوح" و...
  • شرح اجمالی طریق و کیفیت سلوک الی الله: لزوم جستجوی دلیل در اثبات حقایق دین، تاثیر تضرع و ابتهال در حصول ایمان به عالم معنا، گفتگوی حضرت ادریس علیه السلام با حضرت علامه طباطبایی در خواب، علم و عمل مورث یکدیگرند و...
  • شرح تفصیلی طریق و کیفیت سیر الی الله: شرایط لازم سلوک (که شامل 25 مورد است)، طریقه نفی خواطر در رساله بحرالعلوم، مراتب مراقبه، منظور عرفا از (عنقا) و (سیمرغ) و...

وضعیت نشر

کتاب حاضر توسط ناشران مختلف در سالهای مختلف به چاپ رسیده است. چاپ اخیر کتاب در سال 1382 توسط م‍وس‍س‍ه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر دوره‌ ع‍ل‍وم‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‌ در مشهد بوده است.

متن کتاب رساله لب اللباب در سير و سلوك اولي ‌الالباب

رساله لب اللباب ...

منابع