منابع و پی نوشتهای ضعیف
جامعیت مقاله رعایت نشده است
کیفیت پژوهش متوسط است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

آل اعین

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


از بزرگترین خاندان علمی کوفه و از خواص شیعیان اهل بیت علیهم السلام بوده که مدت رهبری این سلسله، از اوائل عصر حضرت امام سجاد علیه السلام، حدود سال 61 ق تا اواخر غیبت صغری و وفات آخرین سفیر حضرت حجت علیه السلام در سال 329 ق ادامه داشت و در این مدت، بسیاری از علماء و فقها و ادبا و مفسرین و راویان حدیث از این دودمان برخاسته اند.

منابع

معارف و معاریف، ج1، ص115.