تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۱ ‏۰۸:۴۸
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۱

     ‏۰۷:۳۹  حاکم حسکانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۶۲۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

     ‏۱۰:۰۸  حافظ شیرازی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۰۱۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۱

     ‏۱۱:۴۴  حاكم شرع‌‌‌‌‌‌‌‌‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۹۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۱:۱۶  حال‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۹:۳۱  حاج شیخ علی مقدس بارجینی حائری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۶۰۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۱

     ‏۱۲:۱۹  حاشیه معالم ملا صالح مازندرانی (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۳۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۰:۰۴  محمدجواد صافی گلپایگانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۲۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
 جز   ‏۰۸:۰۴  محمدتقی آقا نجفی اصفهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

     ‏۱۱:۳۱  میرزا حسین خلیلی تهرانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹٬۱۰۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)