مدرسين يـزدی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

1. مرحوم ميرزا سيد علی فرزند سيد علی رضا، معروف به مدرس بزرگ، یکی از بزرگان فقها و اساتيد علما در اوايل قرن چهاردهم هجری است. مدرس بزرگ، فقيهی متحقق، عالمی مدقق، مجتهدی مدرس و دانشمندی متقی و جامع بود. معظم له در فقه و اصول و تفسير و حکمت و کلام و منطق مهارت داشت و به اتفاق اخوان بزرگوارش از آيات و مدرسين بزرگ استان یزد بودند و از کرسی درس آنها علمائی چند به مقام اجتهاد و استادی رسيدند. مدرس بزرگ اثری به نام «الهام الحجة» در علم کلام دارد. وی در مراجعت از زيارت مشهد مقدس در شهر طبس وفات نمود. و اخوان عظامش حجج بزرگ اسلام ميرزا ابو الحسن یزدی و حاج ميرزا اسد الله (مقيم کاشان) راه برادر را در خدمت به اسلام و ترويج دين ادامه دادند.

2. اخوی ميرزا سيدعلی، مرحوم سيد مرتضی فرزند سيد علی رضا معروف به شيخ مرتضی نيز یکی از علما و مدرسين طراز اول شهرستان یزد بود. شيخ مرتضای حکيمی عارف، مجتهدی اصولی، فقيهی مدرس و دانشمندی جامع فضائل بود. او نيز در فقه و اصول و حکمت و کلام و منطق و عرفان مهارت یافت. اخوان یزدی معاصر با آخوند خراسانی و علامه یزدی در رأس مراجع و علمای یزد از مروجين و مدرسين مکتب تشيع بودند. سالها در یزد ملجأ و پناه مسلمين بود و از تمام سجايای اخلاقی مانند اجداد عظام خود برخوردار بودند. وفات سيد مرتضی را در سال 1333 در شهرستان یزد نوشته اند.

منبع

سايت شعائر