فضائل پنج تن در صحاح شش‌گانه اهل سنت (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فضائل پنج تن(ع) در صحاح ششگانه اهل سنت

کتاب «فضائل پنج تن در صحاح شش‌گانه اهل سنت» اثر محمدباقر ساعدى خراسانى است که ترجمه‌اى است، به زبان فارسى بر کتاب «فضائل الخمسه من الصحاح السته» از محقق فیروز آبادى ۱۴۱۰ق.

گزارش محتوا

مترجم، جابجا اشاره به شرح حال بزرگان که با پدرش به نحوه ارتباطى داشته‌اند، مى‌نماید تا وسیله عبرتى براى خود و کسانى که با این نوشته‌ها آشنائى پیدا مى‌کنند، باشد و درس‌هاى اخلاقى و دینى از روش تحصیل و زندگانى شخصى و معاشرت‌هاى اجتماعى و خلوت‌ها و راز و نیازهاى آنان عبرت و درسى گرفته شود.

در خاتمه این ترجمه، مترجم به مطالبى اشاره مى‌کند و مى‌گوید: «مؤلف پس از تألیف مجلد سوم، «فضائل الخمسه»، به فهرست مصادر کتاب اشاره کرده است و نام چهل و شش کتاب را با تعریف اجمالى بیان نموده است و در پایان آن‌ها مى‌نویسد: کتاب‌هائى را که نام بردیم، مصادر و مراجع کتاب حاضر است که ما به آن‌ها به حسب، چاپ‌هاى مختلفى که دارند، اشاره کرده‌ایم، به گونه‌اى که هنگام نقل هر حدیثى عدد اجزاى کتاب و شماره صفحه‌هاى آن کتاب را متذکر شده‌ایم. از این روش، «صحيح بخارى» و «صحیح مسلم» را استثنا کرده‌ایم. آن هم به خاطر چاپ‌هاى مختلفى که دارد. در عین حال نام کتاب و نام بابى را که حدیث مورد نظر را از آن دو کتاب یاد کرده‌ایم، مرقوم داشته‌ایم و هر گاه حدیثى را از تفاسیر نقل نموده‌ایم، به آیه و سوره‌اى که آن حدیث در ذیل تفسیر آن آیه آورده شده، اشاره کرده‌ایم. اکنون از خوانندگان محترم تقاضا داریم، کسانى که مایل‌اند از احادیث، تحقیقى به عمل آورند و مراجعه به مصادر آن بنمایند، هر گاه در حدّ امکانشان باشد، به چاپى توجه کنند که ما از آن چاپ استفاده کرده‌ایم تا به اختلافى در عدد اجزاى کتاب و در شماره صفحات آن، برخورد ننمایند و سرانجام ما را به سهو و نسیان متّهم نسازند، هر چند انسان بیرون از سهو و نسیان نیست. و ما تا آنجا که در حدّ توان داشتیم، در ضبط و دقت کوشیدیم.»

مترجم، براى بهره‌ورى بیشتر و این که ترجمه از شرح حال رجال حدیث بیرون نباشد، نخست آنچه را مؤلف در تعریف اجمالى مصادر کتاب ذکر نموده است، بیان کرده است. پس از آن، به شرح اجمالى رجال حدیث به ترتیبى که مؤلف قدّس سرّه در نظر داشته، پرداخته است.

منبع

ویکی نور