عمره

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

«عمره» در لغت به معناى زیارت است که از عماره گرفته شده؛ زیرا زائر بیت اللّه به وسیله زیارت خانه، سبب عمران و آبادانى آنجا مى شود؛ و در اصطلاح فقهى، نام مناسک و اعمال مخصوصى است که در میقات و نیز در مکه انجام مى گیرد. عمره دو قسم است: عمره تمتّع و عمره مفرده.

اعمال عمره تمتع و مفرده

اعمال مشترک عمره تمتع و مفرده

اعمال مشترک این دو آن است که زائر از میقات مُحرم مى شود و پس از ورود به مکه به طواف مى پردازد و سپس نماز طواف گزارده، آنگاه سعى میان صفا و مروه به جا مى آورد و پس از آن تقصیر مى کند، ولى حاضران در مکه براى انجام عمره مفرده از ادنى الحل محرم مى شوند.[۱]

تفاوت عمره تمتع و مفرده

  1. عمره مفرده به صورت مستقل از حج انجام مى گیرد، ولى عمره تمتع را باید با حج به جا آورد؛ بدین ترتیب که نخست عمره تمتع و پس از آن حج به جا آورده مى شود.
  2. طواف نساء در عمره مفرده واجب است، ولى در عمره تمتع واجب نیست.
  3. در عمره مفرده، پس از سعى، شخص مخیر است میان حلق و تقصیر، ولی در عمره تمتع تنها باید تقصیر کند.
  4. عمره تمتّع و حج، در یک سال با هم انجام مى شود، ولى عمره مفرده چنین نیست.
  5. عمره تمتع را در طول سال تنها یک بار، در ماه هاى حج به جا مى آورند، ولى عمره مفرده را در تمام سال مى توان انجام داد.[۲] اما بهترین وقت آن در ماه رجب است که روایات زیادى در فضیلت و برترى آن وارد شده است.

پانویس

  1. جواهر، ج ۲۰، ص ۴۴۱.
  2. الفقه المقارن، ص ۴۷۲.

منابع

  • محمد محمدحسن شرّاب، "فرهنگ اعلام جغرافیایى، تاریخى در حدیث و سیره نبوى"، ترجمه حمیدرضا شیخی. (مطلب نقل شده از جمله اضافات محمدرضا نعمتى بر این کتاب است).