راویان حدیث شیعه/حرف ت

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

- ت أ -

۱۹۱۳ - تاج الدین بن طالب کیا الحسینی --- ج ۴ ص ۲۸۱

۱۹۱۴ - تاج الدین بن علی الحسینی العاملی --- ج ۴ ص ۲۸۱

۱۹۱۵ - تاج الدین بن محمد الکیکی الحسینی --- ج ۴ ص ۲۸۲

- ت ر -

۱۹۱۶ - التراب (التواب) بن الحسن الخشاب البصری --- ج ۴ ص ۲۸۲

- ت غ -

۱۹۱۷ - تغلب بن الضحاک --- ج ۴ ص ۲۸۲

- ت ق -

۱۹۱۸ - التقی بن أبی طاهر النقیب الرازی --- ج ۴ ص ۲۸۲

۱۹۱۹ - التقی بن داب --- ج ۴ ص ۲۸۲

۱۹۲۰ - تقی بن نجم --- ج ۴ ص ۲۸۳

- ت ل -

۱۹۲۱ - تلب ( تلد ) بن ثعلبة التمیمی العنبری --- ج ۴ ص ۲۸۳

۱۹۲۲ - تلید بن سلیمان المحاربی --- ج ۴ ص ۲۸۳

- ت م -

۱۹۲۳ - تمیم بن أسید العدوی --- ج ۴ ص ۲۸۴

۱۹۲۴ - تمیم بن أوس الداری --- ج ۴ ص ۲۸۴

۱۹۲۵ - تمیم بن بهلول --- ج ۴ ص ۲۸۴

۱۹۲۶ - تمیم بن حاتم --- ج ۴ ص ۲۸۵

۱۹۲۷ - تمیم بن حذین (حذلم) الناجی --- ج ۴ ص ۲۸۵

۱۹۲۸ - تمیم بن زیاد --- ج ۴ ص ۲۸۵

۱۹۲۹ - تمیم بن طرقة --- ج ۴ ص ۲۸۵

۱۹۳۰ - تمیم بن عبد الله القرشی --- ج ۴ ص ۲۸۵

۱۹۳۱ - تمیم بن عمرو --- ج ۴ ص ۲۸۶

۱۹۳۲ - تمیم بن یسار الأنصاری الخزرجی --- ج ۴ ص ۲۸۶

۱۹۳۳ - تمیم الزیات --- ج ۴ ص ۲۸۶

۱۹۳۴ - تمیم (تیم) مولى بنی عثم (أبی عثم) --- ج ۴ ص ۲۸۷

۱۹۳۵ - تمیم مولى خراش --- ج ۴ ص ۲۸۷

- ت و -

۱۹۳۶ - التواب بن الحسن --- ج ۴ ص ۲۸۷

- ت ی -

۱۹۳۷ - تیم الرباب --- ج ۴ ص ۲۸۷