حج قران‌‌‌

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


«حج قِران» علاوه بر حج تمتع و حج اِفراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، از اقسام حج است. علت نامگذارى این قسم به قِران، همراه آوردن قربانى هنگام احرام بستن‌ است.[۱] حج قران همچون حج افراد، وظیفه اهالى مکه و کسانى است که در محدوده ۱۲ یا ۴۸ میلى مکه (۴-۱۶ فرسخ) - بنابر اختلاف اقوال در مسئله - سکونت دارند.[۲]

صورت حج قران

بنابر مشهور، مناسک و شرایط حج قران همانند حج افراد است، جز در قربانى، که در حج افراد قربانى وجود ندارد، لیکن شرط حج قران همراه داشتن قربانى هنگام مُحرم شدن است.[۳] البته قربانى کردن در منىٰ بر قارِن مستحب است؛[۴] لیکن اگر قربانىِ همراه آورده را اشعار (گذاشتن نوعی نشانۀ قربانی بر حیوان) یا تقلید (انداختن ریسمان یا گذاشتن نعلین به گردن قربانی) کند، قربانى در منىٰ واجب مى‌گردد و تبدیل آن جایز نیست.[۵]

احکام حج قران

 • حج گزار در حج قران بدون ضرورت نمى‌تواند به عمره تمتع عدول کند.[۶]
 • بنابر قول اکثر[۷] بلکه مشهور،[۸] حج گزارِ قارن مخیر است احرام را با یکى از این سه: تلبیه، اشعار و تقلید ببندد؛ لیکن در صورت اختیار تلبیه، اشعار یا تقلید مستحب است؛ چنان که در صورت بستن احرام با اشعار یا تقلید، تلبیه استحباب دارد.[۹]
 • بنابر مشهور، قارن مى‌تواند طواف - اعم از واجب و مستحب - را قبل از وقوف به عرفات انجام دهد؛ لیکن در این که - در این صورت - تجدید تلبیه پس از هر طواف لازم است و در صورت عدم تجدید از احرام خارج مى‌شود، یا این که تجدید تنها در حج افراد لازم است و یا در هیچ کدام لازم نیست و خروج از احرام تنها با نیت آن امکان‌پذیر است، اختلاف مى‌باشد.[۱۰]
 • چنانچه قارن، محصور و به جهت آن از احرام خارج گردد، بنابر قول مشهور باید در سال بعد حج قران انجام دهد و بجا آوردن حجى دیگر از آن کفایت نمى‌کند.[۱۱]

پانویس

 1. مهذب الاحکام، ج۱۲، ص ۳۱۵-۳۱۶.
 2. جواهرالکلام، ج۱۸، ص ۴۴-۴۷.
 3. همان، ۵۰.
 4. همان، ۹۶.
 5. ۱۹، ۱۹۲-۱۹۶؛ مهذّب الاحکام، ج۱۴، ص ۲۴۶ و ۳۱۰.
 6. جواهرالکلام، ج۱۸، ص۷۴.
 7. همان، ۵۵-۵۷.
 8. مستند الشیعة، ج۱۱، ص۳۰۹.
 9. جواهرالکلام، ج۱۸، ص ۵۶-۵۷.
 10. همان، ۷۸ و ۵۹-۶۵.
 11. همان، ج۲۰، ص۱۵۷.

منابع

مطالب مرتبط