توشح‌‌‌

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

«تَوَشُّح» به معنای گذراندن یک طرف جامه از زیر بغل راست و افکندن آن بر دوش چپ یا عکس آن است.[۱] از توشّح در باب صلات و حج بحث شده است.

تعریف توشح

«تَوَشُّح» در لغت از ماده «وشح» به معنای آویختن حمایل (آنچه به شانه و پهلو آویزند) و جامه به دوش افکندن است.[۲] اما با توجه به این‌که روایات مربوط به توشّح، یک بحث شرعی و فقهی را پیش می‌کشند، لغت‌دانان و فقهای بزرگوار توشّح ‌را به گونه‌های مختلف معنا کرده‌اند که معروفترین آن چنین است: گذراندن یک طرف لباس از زیر بغل راست و افکندن آن بر دوش چپ، آن‌گونه که شخص مُحرم در احرام حج انجام می‌دهد.[۳]

تعریف توشح به کیفیت یاد شده نزد فقیهان معروف است؛ لیکن برخى آن را به افکندن جامه از شانه تا تهیگاه و بستن آن در وسط،[۴] و گروه سوم به داخل کردن یک طرف جامه در زیر بغل راست و افکندن آن بر دوش چپ و طرف دیگر، زیر بغل چپ و افکندن آن بر دوش راست سپس گره زدن آن دو به هم بر روى سینه، تعریف کرده‌اند.[۵]

در برخی روایات نیز توشّح به همان معنای معروف فقها و لغت‌دانان است؛ یعنی گذراندن یک طرف لباس از زیر بغل راست و افکندن آن بر دوش چپ. چنانکه امام صادق(ع) فرمود: «شایسته نیست که روى پیراهن، یک ملافه را به صورت توشّح آویزان کنی و نماز بخوانى. و شایسته نیست که روى پیراهن، یک ملافه را مانند لنگ حمام به کمر ببندى و نماز بخوانى. این گونه لباس، شیوه دوران جاهلیت بود».[۶]

حکم توشح

توشّح در حال نماز به ویژه براى امام جماعت کراهت دارد.[۷] اما توشحِ یکى از دو جامه احرام براى مُحرم جایز است.[۸]

در حدیثی امام باقر یا امام صادق(ع) فرمود: «پوشیدن ردا و عبا بر روی توشّح، در نماز مکروه است و پوشیدن لباس به صورت توشّح بر روی پیراهن [نیز] مکروه است».[۹]

از امام باقر و امام صادق(ع) سؤال کردند: علّت چیست که شخص نباید در حال نماز روى پیراهنش، لباس را به صورت توشّح بپوشد؟ فرمودند: «علّتش آن است که در نماز باید با تواضع و خوارى باشند و توشّح نشانه تکبّر و گردن فرازى است، از این‌رو در نماز جایز نیست این طور لباس بپوشید».[۱۰]

پانویس

 1. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۵، ص۲۷۵.
 2. فرهنگ ابجدی عربی-فارسی، ص ۲۷۳.
 3. کشف اللثام، ج ‌۵، ص ۲۷۵؛ ابن منظور، لسان العرب، ج ‏۲، ص ۶۳۳.
 4. الرسائل العشر، ص ۶۸؛ روض الجنان ج۲، ص ۵۶۱.
 5. جواهرالکلام، ج۸، ص ۲۴۰.
 6. کلینی، الکافی، ج ‏۳، ص ۳۹۵.
 7. جواهرالکلام، ج۸، ۲۳۸-۲۴۰.
 8. همان، ج۸، ص ۲۳۶-۲۳۸.
 9. وسائل الشیعة، ج ‏۴، ص ۳۹۶.
 10. علل الشرائع، ج ‏۲، ص ۳۲۹؛ وسائل الشیعة، ج ‏۴، ص ۳۹۸.

منابع

 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جمعى از پژوهشگران، ج ‌۲، ص ۶۶۴.
 • "معنای توشّح"، اسلام کوئست.