منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابوسهل رازی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


رازی، ابوسهل موسی

قرن: 2

(زنده به سال 188 ق)

فقیه و محدث حنفى. وى از اصحاب محمد بن حسن شیبانى و از راویان جریر بن عبدالحمید رازى (م 188 ق) است. او را از عقلاى اهل رى از محدثان مورد اعتماد شمرده‌اند.

ذهبى در «تاریخ الاسلام» و ابن‌حجر در «لسان المیزان» سال مرگ وى را پس از 260 ق ذكر كرده‌اند. از آثارش: «كتاب الشفعه»؛ «كتاب المخارج»؛ «كتاب الخراج»؛ «مختصر»ى در فروع.

منابع