منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابوالقاسم فرهنگ شیرازی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


ابوالقاسم فرهنگ شیرازی

قرن: 13

(1309-1242 ق)

خطاط، ادیب، نویسنده و شاعر، متخلص به فرهنگ. وى چهارمین فرزند وصال شیرازى است. در شیراز به دنیا آمد. در آغاز جوانى به تحصیل علوم ادبى و فنون ریاضى پرداخت. علم جفر و رمل را نیز فراگرفت و زبان فرانسه را به تشویق حكیم قاآنى آموخت.

فرهنگ شاعرى توانا و در آداب سخنورى استاد بود. وى هفت اقلیم را خوش مى‌نوشت و در خط ثلث مهارت خاصى داشت. او در شیراز درگذشت و در حرم سید میرمحمد، برادر شاهچراغ به خاك سپرده شد. از آثار خطى وى: یك نسخه «حدائق السحر» رشید وطواط به خط نسخ و شكسته كتابت خوش با رقم: «حرره العبد الاقل... ابوالقاسم بن... وصال الشاعر...سنه 1278 ثمان و سبعین و مأتین بعد الالف».

دیگر آثار وى: شرح «حدائق السحر» رشید وطواط به طرز چهار مقاله‌ى نظامى عروضى، متجاوز از پانزده هزار بیت: كتاب لغتى به نام «فرهنگ فرهنگ»، شال لغات مصطلحه فارسى، عربى و تركى؛ رساله‌ى «طب البله» یا «سكنجبینیه» در مطایبات؛ شرح و ترجمه‌ى كتاب «بارع»، در علم نجوم بالغ بر ده هزار بیت؛ «دیوان» شعر نزدیك به دوازده هزار بیت به فارسى و عربى.

منابع