منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابوالفضل حسن سرخسی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


سرخسی، ابوالفضل، محمد

قرن: 4

(س چهارم ق)

صوفى. وى مرید ابونصر سراج و پیر و مراد شیخ ابوسعید ابوالخیر بود. خانقاه ابوالفضل حسن در شارستان سرخس بوده و پس از مرگ وى سالها به نام او و گاه با نانم مریدش احمد فله‌اى دایر بوده است.

ابوسعید پس از مرگ ابوالفضل نزد بلعباس قصاب رفت. پس، مرگ او قبل از مسافرت ابوسعید به نزد قصاب و طبعا قبل از مرگ قصاب بوده است. داستانهایى از زندگى ابوالفضل حسن در كتب تصوف دیده مى‌شود كه غالباً آمیخته با داستانهاى لقمان سرخسى است یعنى یك طرف داستان لقمان است.

منابع