منابع و پی نوشتهای ضعیف
جامعیت مقاله رعایت نشده است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابوالعباس ارزیزی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


ابوالعباس ارزیزی

قرن: 4

وفات: (س چهارم ق)

عارف. وى مصاحب و معاصر ابوالحسن عبادانى بوده و در صحبت وى به بصره رفته است. خواجه عبدالله انصاری روزگار پایانى عمر او را دریافته است.

منابع