منابع و پی نوشتهای ضعیف
جامعیت مقاله رعایت نشده است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابوالعباس ارزیزی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


«ابوالعباس ارزیزی»، از مشایخ تصوف و عرفای ایرانی در اواخر قرن چهارم هجری است. وى مصاحب و معاصر ابوالحسن عبّادانى بوده و همراه وى به بصره رفته است. خواجه عبدالله انصاری روزگار پایانى عمر او را دریافته و ترجمهٔ او را در کتاب خود آورده است.

منابع