منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابوالحسن علی بکار

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


ابوالحسن علی بکار

قرن: 2

(س دوم ق)

صوفى. وى با متقدمان مشایخ صوفیه صحبت داشته از آن جمله: ابراهیم ادهم (م 162/161 ق)

أبااسحاق الفزارى و مخلد ابن الحسین.

منابع