3 شعبان

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

۳ شعبان سومین روز از هشتمین ماه سال قمری است.

شعبان ۱۴۴۰ در تقویم ایران
شنبه ۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸
یک‌شنبه ۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹
دوشنبه ۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۱+
سه‌شنبه ۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴
چهارشنبه ۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵
پنج‌شنبه ۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶
جمعه ۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷


رویدادها

زادروزها

درگذشت ها

عبادت های ویژه این روز

  1. روزه داشتن.[۱]
  2. خواندن این دعا: اللهم انى اسئلك بحق المولود فى الهذا الیوم الموعود بشهادته قبل استهلاله و. ولادته بكته السما و من فیها و الارض و من علیها ولما یطا لابیتها قتیل العبره و سید الاسره الممدود بالنصره یوم الكره المعوض من قتله ان الائمه من نسله و الشفا فى تربته و الفوز معه اوبته و الاوصا من عترته بعد قائمهم و غیبته حتى یدركوا الاوتار و یثاروالثار و یرضوا الجبار و یكونوا خیر انصار صلى الله علیهم مع اختلاف اللیل والنهار. اللهم فبحقهم ایك توسل سوال مقترف معترف مسى الى نفسه مما فرط فى یوم و امسه یسئلك العصمه الى محل رمسه. اللهم فصل على محمد و عترته و احشرنا فى زمرته و بوئنا معه دارالكریمه و محل الاقامه. اللهم و كما واكرمتنا بعمرفته فاكرمنا بزلفته وارزقنا مرافقته و سابقته و جعلنا ممن یسلم لامره و یكثر الصلاه علیه عند ذكره و على جمیع اوصیائه و اهل اصفیائه الممدودین منك بالعدد الثنى عشر النجوم الزهر و الحجج على جمیع البشر. اللهم وهب لنا هذا الیوم خیر موهبه و انجح لنا فیه كل طلبه وهبت الحسین لمحمد جده و عاذ فطرس بمهذه فنحن ععائذون بقبره من بعد تشهد و تربته و ننظر اوبته امین رب العالمین!

خدایا از تو مى خواهم كه به حق مولود این روز كه وعده شهادت او رسیده، پیش از تولدش بر او گریه كردند آسمان و هر كه در آن است و زمین و هر كه بر آن است و هنوز كام بر ریگستان دنیا ننهاده، كشته براى گریه و سید خاندان پیروزمند در رجعت. كسى كه عوض شهادت او این است كه امامان از نسل اوست و شفا در خاك قبر او و فوز همراه اوست و در برگشتن و اوصیا از عترت اوست، پس از قائم آل محمد و غیبت تا بگیرند خون ها و انتقام كشند و راضى كنند خداى جبار را و بود باشند براى او بهترین یار، رحمت خدا برایشان تا رفت و آمد دارد شب و روز. بار خدایا به حق آنها به سویت توسل مى جویم و درخواست مى كنم. چون گنكار معترف بدكردار به خویش كه تقصیر كرده، هم اكنون و در گذشته از تو پناه خواهد تا در خاك گور خود، جایگاه كند. خدایا رحمت فرست بر محمد و خاندانش و محشور كن ما را در گروهش و جاى ده ما را با او و در دار كرمت و محل اقامت. خدایا چنان ما را به معرفتش گرامى داشتى، گرامى دار ما را به تقرب با او و روزى كن به ما و همراهى او را و سابقه او را و ما را از آنها كه تسلیم امر اویند، بگردان. بسیار صلوات بر او فرستد هنگام ذكر شدنش و هم بر همه اوصیا و اصفانش كه تمدید شدند از طرف تو به دوازده نفر كه از ستارگان درخشان و حجت اند بر همه افراد انسان . خدایا ببخش به ما در این روز بهترین بخشش را و برآور براى ما در آن هر خواسته اى را، چنانچه بخشیدى حسین را به محمد جدش و پناه برد فطرس به گهواره اش . پس ما پناهنده ایم به قبر او پس از او بر تربت او حاضر شدیم و منتظر اوییم. اجابت كن اى مهربانترین مهربانان!

پانویس

  1. مصباح المجتهد، ص ۲۷۸.

منابع

مهدی مهریزی، تقویم عبادی، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر بین‌ال‍م‍ل‍ل‌.

پیوندها

******

روز های سال قمری
برای مشاهده صفحه مربوط به هر روز بر روی آن کلیک کنید.
محرم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (۳۰)
صفر ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (۳۰)
ربیع الاول ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (۳۰)
ربیع الثانی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (۳۰)
جمادی الاول ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (۳۰)
جمادی الثانی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (۳۰)
رجب ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (۳۰)
شعبان ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (۳۰)
رمضان ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (۳۰)
شوال ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (۳۰)
ذی القعده ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (۳۰)
ذی الحجه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (۳۰)