فهرست تفاسیر علمی - تجربی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نام کتاب نام مولف قرن زبان مذهب توضیحات
کشف الاسرار النورانیة القرانیة محمد ابن احمد اسکندری سیزدهم عربی سنی
  • مفسرنام تفسیر خود را کشف الاسرار النورانیة القرانیة یتعلق بالاجرام السماویة والارضیة نامیده است.
  • شامل سه بخش است:1.تفسیر مربوط به حیات و خلقت حیوانات2.مربوط به اجرام آسمانی و زمینی.3تفسیر آیات مربوط به اسرار نباتات ومعادن
الجواهر فی تفسیر القرآن شیخ طنطاوی بن جوهر مصری سیزدهم عربی سنی
  • این تفسير اولين و تنها تفسير كاملى است كه با نگرش ‍ علمى به طور گسترده تدوين شده است.
التفسیر العلمی للایات الکوفیة احمد حنفی عربی سنی
  • این تفسیر شامل بخشی از ایات قرآن است
التفسیر الفرید للقرآن المجید محمد عبدالمنعم الجمال عربی سنی
  • تفسيرى تحليلى و مختصر است و شامل همه آيات قرآن مى شود.


طبايع الاستبداد و مصارع الاستعباد عبد الرحمن كواكبى‌ عربی
  • در اين كتاب كشف حركت دائمى زمين را بر اساس آيه «وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» و نيز وظايف خورشيد و ماه و بهره‌گيرى زمين از آنها را بيان مى‌دارد و درباره تغييرات و تركيبات شيميائى و لقاح عمومى نباتات و مانند اينها به تفصيل سخن مى‌گويد.
***
تفسیر قرآن
درباره تفسیر قرآن: تفسیر قرآن -تاریخ تفسیر - روشهای تفسیری قرآن
اصطلاحات: اسباب نزول -اسرائیلیات -سیاق آیات
شاخه های تفسیر قرآن:

تفسیر روایی (تفاسیر روایی) • تفسیر اجتهادی (تفاسیر اجتهادی) • تفسیر فقهی ( تفاسیر فقهی) • تفسیر ادبی ( تفاسیر ادبی) • تفسیر تربیتی ( تفاسیر تربیتی) • تفسیر كلامی ( تفاسیر كلامی) • تفسیر فلسفی ( تفاسیر فلسفی ) • تفسیر عرفانی (تفاسیر عرفانی ) • تفسیر علمی (تفاسیر علمی)

روشهای تفسیری قرآن:
تفاسیر به تفکیک مذهب مولف: