عزالدين سيد حسين

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حسين بن محمد بن حسين بن علی از احفاد ابراهيم مجاب عموزاده سيد مرتضی یکی از علمای بزرگ ما در قرن دهم هجری است عزالدين دانشمندی فقيه و محققی کامل در معارف اسلامی بود به سال 906 در قراء جبل عامل به جهان ديده گشود و نخست از محضر درس علی بن احمد پدر شهيد ثانی بهره مند بود سپس سالها از محضر سيد حسن موسوی عاملی و شمس الدين محمد بن مکی عاملی و محقق ميسی (متوفای 938) استفاده نمود و خود از فقيهان مشهور معاصر با شهيد ثانی و داماد ارجمند او بود شهيد او را خيلی گرامی و بر خود مقدم می داشت و در بين مردم مقامی ارجمند یافت علامه امينی در شهداء الفضيله در مورد اين شخصيت چنين می نويسد: عزالدين حسين بن محمد... از خاندان موسی بن جعفر عليه السلام یعنی از خاندانی که ريشه به اعماق سرزمينهای مجد و شرف و بزرگی دوانيده و طی قرون و اعصار موقعيت مهمی از جامعه دانش تقوی پوشيده و از اين دودمان گلهای متعدد در هر گوشه جهان روئيده و همگان پرچمدار دين و راستی و فضيلت بوده اند. صاحب ترجمه عزالدين سيد حسين اولين دانشمند و فقيهی است که از اين دودمان به فضل شهادت نائل آمد و در سال 963 در شب نهم رجب در شهر صيدا به زهر جفا مسمومش نمودند رحمة الله عليه.

منابع

پایگاه شعائر