تحلیلی از زندگانی امام هادی علیه السلام (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحلیلی از زندگانی امام هادی علیه‌السلام

تحلیلی از زندگانی امام هادی علیه‌السلام تألیف باقر شريف القرشى

مؤلف نويسنده معاصر عراقى مجموعه‌اى از زندگى ائمه را به زبان عربى تأليف كرده كه همه آنها با عنوان «حياة الامام...» آغاز مى‌شود. از اين جمله كتاب حياة الامام الهادى است كه توسط محمدرضا عطائى با عنوان «تحليل از زندگانى امام هادی‌ عليه‌السلام» ترجمه شده است.

ويژگيها

ويژگى اين مجموعه و از جمله كتاب حاضر، تتبع فراوانى است كه مؤلف انجام داده و به منابع بسيارى مراجعه كرده است. اين منابع، منحصر به كتب تاريخ و حديث يا فقط منابع معتبر نيست همانگونه كه به مآخذ كهن و دست اول اكتفا نكرده و آثار متأخران را نيز ديده است. نام اين منابع در پاورقى‌ها ذكر شده است. همچنين منابع وى در فرقه‌اى خاص منحصر نشده و كتب شيعه و سنى را ديده است. از اين رو ارجاع به منابع متعدد و متنوع از ويژگى‌هاى ديگر آثار اين نويسنده است. از خصوصيات ديگر، تنوع در عناوين است. مؤلف همه موضوعات و مباحث مربوط به زندگى يك امام را به خوبى گزارش كرده و عنوانى خاص براى هر يك قرار داده است. لذا تنوع تيترها و سرفصل‌ها در دستيابى خواننده به زندگى هر امام مؤثر است. پس از بيان شرح كاملى از زندگى هر امام، روايات منقول از آن امام در موضوعات مختلف كلامى، تفسيرى، اخلاقى، فقهى و... را به تفصيل نقل كرده و گاه بخش قابل توجهى از يك مجموعه را به اين روايات اختصاص مى‌دهد. كتب و آثار منسوب به ائمه نيز بخش ديگرى از اين مجموعه‌ها را تشكيل مى‌دهد. همچنين در هر مجموعه به تفصيل از ياران و راويان ائمه نام برده و شرح حال مختصرى از آنان ارائه مى‌دهد. مؤلف به شرح حال امام و يارانش اكتفا نكرده و از اوضاع دوران معاصرش نيز سخن مى گويد.

باقر شريف تلاش كرده از تحليل و اظهار نظر درباره روايات فروگذار نكند و بخصوص در مواردى كه يك خبر با مسلمات تاريخى و گاه با اصول مذهبى شيعه سازگار نيست به بررسى آن بپردازد.

به رغم دقت و تحقيق مؤلف، به نظر مى‌رسد در مواردى هم به قلم‌فرسايى و توضيح واضحات دچار شده و هم نگاه غالب سنتى در آثار مربوط به ائمه را از دست نداده و جنبه جمع‌آورى كتاب بيشتر آشكار شده است. چنانكه در خصوص معرفى اصحاب و راويان، به ذكر نام آنان بسنده شده و بررسى كافى انجام نشده و مشتركات تفكيك نشده‌اند.

مترجم در اين اثر، متن عربى روايات و متون مهم را آورده و از ذكر نام منابع در پاورقى‌ها غفلت نكرده است.


منبع

ویکی نور