صارف السوء (اسم الله)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از فرهنگ قرآن است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


اين صفت فعل الهى به معناى برگردانيدن است، كه به صورت فعل ماضى (صَرَف ... صَرّف) و مضارع (تصرّف) ۱۸ بار در قرآن کریم تكرار شده است:

شماره نام سوره آیات
1 سوره آل عمران(3) آیه 152.
2 سوره انعام(6) آیات 46 و 65 و 105.
3 سوره اعراف(7) آیات 58 و 146.
4 سوره توبه(9) آیه 127.
5 سوره یوسف(12) آیات 24 و 33 و 34.
6 سوره اسراء(17) آیات 41 و 89.
7 سوره کهف(18) آیه 54.
8 سوره طه(20) آیه 113.
9 سوره نور(24) آیه 43.
10 سوره فرقان(25) آیه 50.
11 سوره احقاف(46) آیات 27 و 29.[۱]

پانویس

  1. اسما و صفات الهى فقط در قرآن، ج۱، ص۷۵۴.


منابع