ربذه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در خبرهاى مربوط به ابوذر غفارى و قُرق‌گاه «ربذه» که عمر بن خطاب آن را براى اسبان مسلمانان قرق کرد، از ربذه نام برده شده است. ربذه دهکده آبادى بود اما در سال ۳۱۹ هـ.ق بر اثر یک سلسله جنگ ها ویران شد. در جنوب شرقى شهر حناکیه (صد کیلومترى جاده مدینه به ریاض) واقع شده و با شمال مهدالذهب ۱۵۰ کیلومتر فاصله دارد.

طریحى و صاحب قاموس گفته اند: «ربذه» نام روستایى بوده در فاصله سه میلى مدینه که در آغاز اسلام وجود داشته و زادگاه ابوذر غفارى صحابى بزرگوار پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و نیز محل تبعید وى از سوى عثمان بن عفان بوده و آرامگاه او و گروهى از صحابه است، ولى اکنون از آن روستا اثرى باقى نمانده است.

منابع

  • محمد محمدحسن شرّاب، "فرهنگ اعلام جغرافیایى، تاریخى در حدیث و سیره نبوى"، ترجمه حمیدرضا شیخی.