منابع و پی نوشتهای متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابوسهل مروزی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


«ابوسهل عبداللَّه مروزی» (ح ۱۱۵-۱۶ ق)، حافظ و محدث مسلمان در قرن ۲ قمری و شیخ و قاضى در مرو است.

او از عمران بن حصین و عبداللَّه بن مغفل مزنى و ابوموسى اشعرى و عایشه و ام‌سلیمه و سمرة بن جندب و مغیرة بن شعبه و عبداللَّه بن عباس و عبداللَّه بن مسعود و بشیر بن کعب و حمید بن عبدالرحمان حمیرى و ابوالاسود دؤلى و حنظلة بن على اسلمى و انس بن مالک و سعید بن مسیب و عبداللَّه بن عمر و ابوهریره روایت کرده است.

همچنین بشیر بن مهاجر و ثواب بن عتبه و حجیر بن عبداللَّه و حسین بن ذکوان معلم و حسین بن واقد مروزى و داوود بن ابى‌فرات و سعید جریرى و عبداللَّه بن مسلم مروزى و عطاء خراسانى و عبیداللَّه بن عبداللَّه عتکى و عثمان بن غیاث و کهمس بن حسن و مطر وراق و ابوربیعه ایادى از وى روایت کرده‌اند.

منابع