منابع و پی نوشتهای متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابوسهل مروزی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


مروزی، ابوسهل عبداللَّه

قرن: 2

(ح 115-16 ق)

حافظ، محدث و قاضى. شیخ و قاضى مرو بود. از پدرش و عمران بن حصین و عبداللَّه بن مغفل مزنى و ابوموسى اشعرى و عایشه و ام‌سلیمه و سمرة بن جندب و مغیرة بن شعبه و عبداللَّه بن عباس و عبداللَّه بن مسعود و بشیر بن كعب و حمید بن عبدالرحمان حمیرى و ابوالاسود دؤلى و حنظلة بن على اسلمى و انس بن مالك و سعید بن مسیب و عبداللَّه بن عمر و ابوهریره روایت كرد.

فرزندانش، سهل و صخر و بشیر بن مهاجر و ثواب بن عتبه و حجیر بن عبداللَّه و حسین بن ذكوان معلم و حسین بن واقد مروزى و داوود بن ابى‌فرات و سعید جریرى و عبداللَّه بن مسلم مروزى و عطاء خراسانى و عبیداللَّه بن عبداللَّه عتكى و عثمان بن غیاث و كهمس بن حسن و مطر وراق و ابوربیعه ایادى و دیگران از وى روایت كرده‌اند. در جاورسه در سه فرسنگى مرو درگذشت.

منابع