یاری ظالمان

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


این مدخل از دانشنامه هنوز نوشته نشده است.

Icon-computer.png
محتوای فعلی مقاله یکی از پایگاه های معتبر متناسب با عنوان است.

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


ظلم و ستم مذموم است و هر که به ظالم کمک و اعانت کند و راضى به فعل او باشد و در برآمدن حاجات او و رسيدن به مقاصد وى سعى کند او نيز مثل ظالم است و در عقوبت او شريک است.

پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله مى‌فرمايد: "الظلمة و اعوانهم فى النار"؛ ستمکاران و يارانشان در آتش‌اند.

امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: "العامل بالظلم والمعين له والراضى به شرکاء ثلاثة"؛ کسى که ظلم کند و کسى که به ظالم کمک کند و کسى که راضى به ظلم او باشد هر سه در ظلم شريک‌اند.

پيامبر فرمودند: "من مشى مع ظالم فقد اجرم"؛ هر که با ظالمى راه رود گناه کار است.

و فرمود: "اذا کان يوم القيامة نادى مناد اين الظلمه و اعوان الظلمه و من لاق لهم داة او ربط لهم کيسا او مد لهم مدة ظلم فاحشروهم معهم"؛ وقتى که رستاخيز فرارسد منادى ندا کند ظالمان و ياران آن‌ها و کسى که دواتى براى آن‌ها "ليقه" کرده يا قلمى برايشان تراشيده اين‌ها را با آن‌ها محشور کنيد.

امام صادق عليه السلام در پاسخ به سوال از کار کردن براى ستمگر در صورت تنگدستى و فشار زندگى فرمود: "ما احب انى عقدت لهم عقدة او وکيت لهم دکاء و ان لى ما بين لابيتها ولامدة بقلم ان اعوان الظلمه يوم القيامة فى سرارق من نار حتى يحکم الله بين العباد"؛ من خوش ندارم براى ستمگران حتى گرهى ببندم يا سر مشکى را محکم کنم، اگرچه از شرق تا غرب عالم را به من دهند و حتى قلمى را برايشان در مرکب زنم! همانا ياران ستمگران روز قيامت در چادرى از آتش بسر مى‌برند تا آن كه خداوند در ميان بندگان داورى كند.

و در مقام گلايه از ياران "بنى اميه" مى‌فرمايد: اگر "بنى اميه" کسى را نمى‌يافتند که برايشان بنويسد و ماليات جمع آورى کند و برايشان بجنگد و در جماعتشان حاضر شود هرگز نمى‌توانستند حق ما را سلب کنند.

منابع