پایگاه اطلاع رسانی موسسه کتاب شناسی شیعه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

«پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه کتابشناسی شیعه» (الأثر) با آدرس اینترنتی http://al-athar.ir ، وابسته به مؤسسه کتاب‎شناسی شیعه، با هدف ارتباط و تبادل اطلاعات با مراکز علمی و فرهنگی و پژوهشگران و علاق‎مندان راه اندازی شده است.

مهم‎ترین بخش های این پایگاه عبارت‎ند از:

  • اخبار: شامل آخرین اطلاعات درباره پژوهش های نو در حوزه کتاب‎شناسی، شخصیت‎شناسی، تصحیح انتقادی متون و فهرست نسخه‌های خطی.
  • مقالات: شامل مقالات پژوهشگران مؤسسه کتاب‌شناسی شیعه در تراجم، کتاب پژوهی، نسخه‌های خطی و فهارس.
  • نکته‌های کتاب شناختی: شامل پژوهش های کوتاه و نو در حوزه میراث مکتوب شیعه و تراجم.
  • نقد و معرفی کتاب: شامل گزارش و بررسی کتاب های جدید در حوزه تراجم، کتاب‎شناسی، نسخه پژوهی، و فهرست نگاری.
  • کتابخانه: این قسمت در دو بخش طراحی شده است:
  1. کتاب های چاپی: متن کتاب های ارزشمند و نایاب با قابلیت دریافت و ذخیره متن کتاب.
  2. کتاب های خطی: نسخه‌های عکسی و دیجیتال مؤسسه کتاب‎شناسی شیعه که از نسخه‌های نفیس کتابخانه‌های مختلف تهیه شده است.
  • فعالیت‌ها: شامل گزارشی از پژوهش های مؤسسه و همچنین اخبار بخش آموزش.