نرم افزار پک نور الاحکام (۱ تا ۵)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پک نور الاحکام (۱ تا ۵)
مشخصات

موضوع: احکام

تولید کننده:مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

محتوا:آموزش چندرسانه ای احکام عملیه مطابق با فتاوای ۱۳ نفر از مراجع تقلید

تاریخ :


فهرست نرم افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی


نرم افزار «نور احكام» یا «آموزش چند رسانه ای رساله توضیح المسائل‌» به وسیله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تولید شده و شامل محتویات زیر است:

نور احكام 1

آموزش ۳۷۹ مساله شرعي از ابتداي تقليد تا بحث نماز در ۲۴ درس طي ۷۳ دقيقه شامل مباحث:

 • تقليد
 • مطهرات
 • نجاسات
 • تطهير بدن
 • تطهير لباس و اشياء
 • وضو
 • شرايط وضو
 • وضوي ارتماسي
 • جبيره
 • مبطلات وضو
 • غسل ترتيبي و ارتماسي
 • شكيات غسل
 • احكام محتضر
 • احكام ميت
 • تيمم و مسائل مربوط به آن

نور احكام ۲

آموزش ۲۹۷ مساله عملي از ابتداي نماز تا انتهاي شكيات در ۳۲ درس طي يك ساعت شامل احكام مربوط به:

 • كليات نماز
 • مقدمات نماز
 • طهارت
 • پوشش
 • وقت
 • قبله
 • مكان
 • احكام مسجد
 • اذان
 • اقامه
 • اركان
 • غيراركان
 • نيت
 • قيام
 • قرائت
 • ركوع
 • سجده
 • تشهد
 • سلام
 • ترتيب
 • موالات
 • قنوت
 • تعقيبات
 • سجده سهو
 • مبطلات
 • شكيات

نور احكام ۳

آموزش ۲۶۵ مساله از احكام عمليه در مورد انواع نماز و آداب آن به همراه احكام ويژه قرآن در 1۶ درس طي ۷۳ دقيقه مشتمل بر:

 • احكام نماز قضا
 • جماعت
 • جمعه
 • عيد
 • مسافر
 • و آداب نماز همچون:
 • طهارت
 • اذان
 • اقامه
 • تكبيره الاحرام
 • قيام
 • قرائت
 • ركوع
 • سجده
 • تشهد
 • قنوت
 • تعقيبات
 • نماز جماعت
 • مكروهات نماز

نور احكام ۴

آموزش ۲۶۳ مساله شرعي در 1۶ درس طي ۷۶ دقيقه، شامل مباحثي همچون:

نور احكام ۵

احكام از ابتداي معاملات تا پايان رساله توضيح المسائل، شامل:

 • احكام كلي معاملات:
 • خريد و فروش
 • اجاره
 • نسيه
 • رباء متعاملي و قرضي
 • شفعه
 • خيارات
 • هبه
 • صلح
 • مضاربه
 • احوال شخصيه شامل:
 • ازدواج
 • وصيت
 • ارث
 • حدود
 • تعزيرات
 • وقف
 • اشياء گمشده
 • و ساير احكام متفرقه

منبع

بخش تولیدات نرم افزاری، بازیابی: 6 آبان 1392.