نرم افزار نور الفقاهة ۳

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نور الفقاهة ۳
مشخصات

موضوع: فقه

تولید کننده:مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

محتوا:۶ عنوان کتاب فقهی و اصولی در ۳۳ جلد با جستجوی موضوعی

تاریخ :


فهرست نرم افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی


نرم افزار نورالفقاهه ۳ یا فرهنگ موضوعی فقه اسلامی، یکی از نرم افزارهایی است که به وسیله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تولید شده است. محتویات و امکانات این برنامه عبارت است از:

محتوا و امکانات

 • نمایش متن کامل ۶ عنوان کتاب فقهی و اصولی در ۳۳ مجلد
 • متن کامل ۶ عنوان فرهنگ اصطلاحات فقه و اصول در ۸ مجلد
 • دستیابی به مفاهیم کاربردی از طریق فهرست کلیدواژه ها، نمایه ها و موضوعات
 • توضیح ۱۰۰۰۸ واژه و اصطلاح فقهی و اصولی بر اساس ۶ مأخذ معتبر
 • ارائه بیش از ۱۸۰۰۰ کلیدواژه، ۸۴۰۰۰ نمایه و مدخل به همراه ۸۶۰۰۰ موضوع برگرفته از کتب فقهی و اصولی
 • ترکیب ریشه ها، کلیدواژه ها و نمایه ها و دسترسی سریع به موضوع آنها
 • جستجوی موضوعی از طریق فهرست درختی و گزینشی
 • امکان انتخاب دامنه بر اساس کتاب، جلد و موضوع
 • قابلیت ذخیره و چاپ فهرست‌ها به صوره درختی و ادغامی

جزئیات محتوا و امکانات برنامه

کتب برنامه

 • نمایش متن کامل ۶ عنوان کتاب در زمینه فقه و اصول شیعه در ۳۳ مجلد، شامل:
 1. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
 2. کتاب المکاسب
 3. العروة الوثقی
 4. مستمسک العروة الوثقی
 5. فرائد الاصول
 6. کفایة الاصول
 • دسترسی به متن کامل ۶ عنوان کتاب در مورد فرهنگ اصطلاحات فقهی و اصولی، شامل:
 1. الحدود و الحقائق
 2. المصطلاحات الفقهیة
 3. القاموس الفقهی لغةً و اصطلاحاً
 4. الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة
 5. معجم المصطلاحات و الالفاظ الفقهیة
 6. اصطلاحات الاصول

معجم موضوعی

 • ارجاع اصطلاحات هم ارز در نظام مترادفات
 • تفکیک اصطلاحات چند معنایی در نظام مشترکات
 • ارائه فهرست مفاهیم وابسته در نظام مرتبطات
 • قابلیت ترکیب کلیدواژه و نمایه به همراه انتخاب نوع ترکیب (فصلی، عطفی و فصلی مانعة الجمع)
 • تنظیم فهرست نمایه‌ها بر اساس موضوع و نمایه اخص
 • دسترسی به گزینه: کلیدواژه، نمایه، موضوع، نشانی و متن در بخش های مختلف برنامه
 • امکان انتخاب انواع اَعلام از کلیدواژه‌ها
 • نمایش فهرست موضوعات کتب به ترتیبب حروف الفبای عربی و تعداد فیش‌های هر موضوع
 • دسته بندی فیش‌های برنامه در گروه‌هایی همچون: عادی، خطوط کلی و مطالب کلیدی
 • قابلیت مشاهده نشانی کامل مطالب هر فیش
 • امکان انتقال به بخش پژوهش در بخش های مختلف برنامه به منظور ساماندهی روند تحقیق
 • قابلیت انتخاب پاسخ بعدی و قبلی و مشاهده متن کامل کتاب

معجم لفظی

 • نمایش فهرست کتب برنامه به همراه متن کامل آنها
 • انتخاب عنوان کتاب، جلد و صفحه مورد نظر از راه‌های گوناگون
 • امکان مقایسه متون مختلف از یک یا دو کتاب با یکدیگر
 • استفاده از امکان پژوهش فعال جهت انتقال به قسمت‌های مورد نظر در برنامه
 • جستجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست کتب
 • محدود کردن دامنه تحقیق به دو صورت کتابی و موضوعی

سایر امکانات

 • دست‌یابی به فهرست فرهنگ اصطلاحات فقهی و اصولی به همراه شرح کوتاهی درباره هر واژه
 • امکانات متنوع پژوهشی، یادداشت و چاپ
 • دستیابی به معانی واژگان بر اساس لغتنامه لسان العرب، کتاب العین و مجمع البحرین از طریق فهرست ریشه و مشتق کلمات
 • انتقال مستقیم متن و یا فهرست انتخابی از برنامه به محیط MS-Word
 • ارائه اطلاعاتی اجمالی درباره کتب برنامه و زندگینامه مؤلفان

منابع