نرم افزار نور الحکمة ۳

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نور الحکمة ۳
مشخصات

موضوع: فلسفه و عرفان

تولید کننده:مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

محتوا:متن کامل ۲۴ عنوان کتاب در زمینه فلسفه، منطق و کلام در ۴۱ جلد

تاریخ :


فهرست نرم افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی


«نورالحکمه ۳» یا «فرهنگ موضوعى حکمت اسلامى» توسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تهیه و تولید شده است.

محتوا و امکانات نرم افزار

متن ۲۴ عنوان کتاب در ۴۱ جلد از مهم‌ترین آثار فلسفه، منطق و کلام اسلامی به قلم نویسندگانی همچون صدرالمتألهین، ابوعلی سینا و علامه طباطبایی.

فرهنگ موضوعی

 • دستیابی به کلیه مفاهیم کاربردی به واسطه‌ی فهرست‌های کلیدواژه‌ها، نمایه‌های ترکیبی، نمایه‌های اخص و موضوعات
 • ارجاع اصطلاحات هم ارز در نظام مترادفات
 • تفکیک اصطلاحات چند معنایی در نظام مشترکات
 • ارائه فهرست مفاهیم وابسته در نظام مرتبطات

قابلیت های پژوهشی

 • بازیابی کلیدواژه‌ها به کمک فهرست ریشه‌ها و قابلیت فهرست‌سازی
 • امکان انتخاب دامنه بر اساس کتاب، جلد و موضوع برای کاستن از پاسخ‌های ناخواسته
 • قابلیت ترکیب کلیدواژه‌ها و نمایه‌ها برای رسیدن به نمایه و موضوع مورد نظر
 • جستجوی لفظی در متن کتب به همراه امکان تعیین دامنه و ترکیب‌های منطقی
 • امکان ذخیره‌ی هر بخش از فهرست‌ها به صورت درختی و ادغامی در دفترچه‌ی یادداشت
 • قابلیت چاپ هر قسمت از فهرست‌ها به شیوه‌ی درختی و ادغامی
 • امکان انتخاب انواع اعلام از کلیدواژه‌ها

اطلاعات جانبی

 • توضیح اصطلاحات فلسفی در زبان های فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی و لاتین بر اساس ۷ ماخذ معتبر
 • ارائه‌ی معانی واژگان بر اساس کتاب‌های لغت لسان العرب، کتاب العین و مجمع البحرین
 • آموزش چند‌رسانه‌ای شیوه‌ی استفاده از برنامه در ۱۲ درس

محتواى برنامه

نور الحکمة ۳، شامل مهم‌ترین کتب عقلى اسلامى در زمینه فلسفه، منطق و کلام می‌باشد که عبارت‌ند از:

الف) فلسفه عربى

 • الأسفار الأربعة (الحکمة المتعالیة)، صدرالمتألهین شیرازى، متوفى: ۱۰۵۰ ه.ق
 • الحاشیة على الإلهیات، صدرالمتألهین شیرازى
 • الشواهد الربوبیة، صدرالمتألهین شیرازى
 • العرشیة، صدرالمتألهین شیرازى
 • المبدأ والمعاد، صدرالمتألهین شیرازى
 • أسرار الآیات، صدرالمتألهین شیرازى
 • الشفاء - الإلهیات، شیخ الرئیس ابوعلى سینا (۴۲۸-۳۷۰ ه.ق)
 • شرح الإشارات ـ فلسفه، شیخ الرئیس ابوعلى سینا و خواجه نصیر طوسى (۶۷۳-۵۹۷ ه.ق)
 • شرح المنظومه ـ فلاسفه، حاج ملا هادى سبزوارى (۱۲۸۹-۱۲۱۲ ه.ق)
 • بدایة الحکمة، علامه طباطبائى (۱۴۰۲-۱۳۲۱ ه.ق)
 • نهایة الحکمة، علامه طباطبائى

ب) فلسفه فارسى

 • رساله سه اصل، صدرالمتألهین شیرازى
 • شرح اصول فلسفه و روش رئالیسم، علامه طباطبائى و شهید مرتضى مطهرى (۱۳۵۸-۱۲۹۹ ه.ش)
 • آموزش فلسفه، محمدتقى مصباح یزدى، متولد ۱۳۱۳ ه.ش

ج) منطق

 • اللمعات المشرقیه، صدرالمتألهین شیرازى
 • التصور والتصدیق، صدرالمتألهین شیرازى
 • الشفاء - البرهان، شیخ الرئیس ابوعلى سینا
 • شرح الإشارات ـ منطق، شیخ الرئیس ابوعلى سینا و خواجه نصیر الدین طوسى
 • منطق المشرقیین، شیخ الرئیس ابوعلى سینا
 • الجوهر النضید، خواجه نصیرالدین طوسى و علامه حلّى (۷۲۶-۶۴۸ ه.ق)

د) کلام

 • کشف المراد، خواجه نصیرالدین طوسى و علامه حلّى

منابع