مدرسه صدر نجف

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این مدخل از دانشنامه هنوز نوشته نشده است.

Icon book.jpg

محتوای فعلی بخشی از یک کتاب متناسب با عنوان است.

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


از مدارس وسيع و بزرگ نجف است در بازار بزرگ نجف (السوق الكبير) كه منتهى به صحن حرم مى‌شود، واقع شده است. مساحت مدرسه در حدود 900 مترمربع مى‌باشد.

نظام‌الدوله، حاج محمدحسين خان علاف اصفهانى، صدر اعظم فتح علي شاه قاجار در سال 1226 ه.ق آن را بنا نمود و موقوفاتى براى اداره و تأمين مخارج آن قرار داد. اين مدرسه پذيراى جمع زيادى از شيفتگان علوم اسلامى بوده و به دليل برخوردارى از امكانات مناسب، از مدارس با اهميت نجف شمرده مى‌شود.

منابع

سعيد بابايى حائرى، گزيده سيماى نجف اشرف‌، نشرمشعر، ص47.