فهرست اماکن مقدسه زنجان

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ردیف نوع مکان متبرکه نام مکان متبرکه شهر آبادی
۱ امامزاده ابراهیم ابهر - ابهررود چالچوق
۲ امامزاده ابوالخیر ابهر قروه
۳ امامزاده اسحاق ابهر شریف آباد
۴ امامزاده یحیی ابهر - درسجین ازناب
۵ امامزاده سلیمان ابهر - دولت آباد امیربستاق
۶ امامزاده حسین ابهر - دولت آباد خوشنام
۷ امامزاده ابراهیم ابهر - صائین قلعه جداقیه
۸ امامزاده ابراهیم صائین قلعه الگزیر
۹ امامزاده عباس صائین قلعه چرگر
۱۰ امامزاده محمود صائین قلعه گاودره
۱۱ امامزاده اسماعیل و ابراهیم ابهر کنگه
۱۲ امامزاده معصومه ابهر - دولت آباد امیربستاق
۱۳ امامزاده قاسمو سارا ایجرود – ایجرود پائین صایین
۱۴ امامزاده جواد ایجرود – ایجرود بالا اوچ تپه
۱۵ امامزاده عبدالله ایجرود - گلابر تله جرد
۱۶ امامزاده طیب ایجرود - گلابر خانقاه
۱۷ امامزاده داود ایجرود - گلابر شیوه
۱۸ امامزاده یحیی ایجرود – ایجرود پائین صایین
۱۹ امامزاده یعقوب ایجرود – ایجرود پائین صایین
۲۰ امامزاده ابراهیم و محمد خدابنده - شیوانات مسگر
۲۱ امامزاده جبار خدابنده - شیوانات قمشلو
۲۲ امامزاده یحیی خدابنده - بزینه رود شرور
۲۳ امامزاده حمدالله بزینه رود قره محمد
۲۴ امامزاده ابراهیم و اسماعیل بزینه رود اغوزلو
۲۵ امامزاده هاشم بزینه رود حسام آباد
۲۶ امامزاده جعفر خدابنده ورجوشان
۲۷ امامزاده خیرالنسا خدابنده بلگه شیر
۲۸ امامزاده اسماعیل خدابنده قانلی
۲۹ امامزاده ابراهیم علی‌اکبر و ام‌کلثوم خدابنده توپ قره
۳۰ امامزاده اسماعیل خدابنده داشلوجه
۳۱ امامزاده عبدالله خدابنده چپقلو
۳۲ امامزاده غفار خدابنده دوتپه سفلی
۳۳ امامزاده یحیی خدابنده جرین
۳۴ امامزاده عبدالله خدابنده کهل آباد
۳۵ امامزاده عبدالله خدابنده نورآباد
۳۶ امامزاده حسن خدابنده پیرگاوگل
۳۷ امامزاده قاسم و هاشم خدابنده خالق آباد
۳۸ امامزاده احمد خدابنده - خرارود اینچه خدابنده لو
۳۹ امامزاده موسی الرضا خدابنده - خرارود قینرجه
۴۰ امامزاده قاسم و سهرود خدابنده - سهرورد سهرورد
۴۱ امامزاده هاشم خدابنده - کرسف قلعه جوق
۴۲ امامزاده حیدر خدابنده - کرسف بیگم اقا
۴۳ امامزاده اسدالله خدابنده - کرسف کسیک
۴۴ امامزاده سلیمان خدابنده - کرسف گمش تپه
۴۵ امامزاده مریم خدابنده - کرسف کرسف
۴۶ امامزاده عبدالغفار خدابنده - آق بلاغ شیخ موسی
۴۷ امامزاده احمد، محمد و علی خدابنده - سجاس رود چنگوری
۴۸ امامزاده عبدالله خدابنده - سجاس رود دابانلو
۴۹ امامزاده عبدالله خدابنده - سجاس رود کبوترک
۵۰ امامزاده جواد خدابنده - سجاس رود خوش
۵۱ امامزاده ابراهیم خدابنده - سجاس رود اقاجری
۵۲ امامزاده عبدالله خدابنده - شیوانات مسگر
۵۳ امامزاده محمود خدابنده - شیوانات مسگر
۵۴ امامزاده یحیی خدابنده - کرسف گمش تپه
۵۵ امامزاده عبدالله خدابنده - کرسف کرسف
۵۶ امامزاده سید ابراهیم زنجان - چایپاره بالا قیطول
۵۷ امامزاده حسن المثنی زنجان - بناب امام
۵۸ امامزاده هاشم و حمزه زنجان - تهم گلهرود
۵۹ امامزاده عباس زنجان - زنجانرودبالا چیر
۶۰ امامزاده حیدر زنجان - معجزات ریحان
۶۱ امامزاده حمزه زنجان - قره پشتلوبالا تکمه داش
۶۲ امامزاده محمد ابن ابراهیم زنجان - قره پشتلو پائین حاج سیران
۶۳ امامزاده ام البنین زنجان - سلمان کندی
۶۴ امامزاده سیده مرجان طارم - گیلوان چمله
۶۵ امامزاده موسی ابن جعفر طارم - چورزق جزلا
۶۶ امامزاده محمدباقر طارم - چورزق کله سیران
۶۷ امامزاده قاسم طارم - چورزق کلوییم
۶۸ امامزاده ابراهیم و خدیجه خاتون طارم - درام بندرگاه
۶۹ امامزاده سید احمد طارم - درام وزنه سر
۷۰ امامزاده عبدالله طارم - گیلوان صومعه بر
۷۱ امامزاده حیدر طارم - گیلوان گیلوان
۷۲ امامزاده ابراهیم طارم - گیلوان چمله
۷۳ حسینیه آستانه حسینیه اعظم زنجان

منابع

  • پایگاه راسخون.